00
Generelt » Informationer
Medlemsmødet den 5. oktober 2010

Der var mødt 38 medlemmer incl. 5 bestyrelsesmedlemmer.

1. Golfen i Danmark.
    Kim Uldahl fra DGU gennemgik udviklingen i golf i Danmark op til idag. Herunder gennemgik Kim også hvordan medlemssammensætningen i Dejbjerg Golf Klub er p.t.

2. Golf i Danmark efter 1. januar 2011.
    Kim Uldahl gennemgik det på DGU's repræsentantskabsmøde i marts 2010 vedtagne angående flexmedlemskaber. Kim gennemgik 2 eksempler på disse medlem-
    skaber - semi-flex medlemskab og flexmedlemskab.

    Målgruppen for de 2 typer flex medlemskaber er "fri 1" samt "forældre".
    Fri 1 - aldersgruppen 20 - godt 30 år.
    Forældre - aldersgruppen ca. 30 år - ca. 55 år.

    Det udarbejdede oplæg om flexmedlemskab blev uddelt, og diskuteret.
    Forsamlingen mente at bestyrelsen skal arbejde videre med dem begge.

3. Rekruttering.
    Kim Uldahl gennemgik baggrunden for rekrutteringsprojektet i DGU. Dejbjerg Golf Klub har meddelt DGU, at vi ønsker at deltage i dette projekt.
    Det er nuværende medlemmer som er de bedste ambassadører, og som er de bedste til at finde nye medlemmer til klubben.
    Det er vigtigt at vi kan tilbyde medlemskaber med merværdi.

4. Tidsbestilling.
    Hanne Häggqvist udleverede nogle statistik tal for det første år, hvor tidsbestilling har kørt her i Dejbjerg.
    Rolf W. Christensen - boldrende tider skal væk, da det er et problem når 3-4 bolde går ud på 2 tider.
    Sven Vad - boldrende tider skal væk.
    Kaj G. Nielsen - boldrende tider skal væk.
    Jakob Sørensen - boldrende tider skal væk.
    Palle Ringtved - bibeholde 10 min. interval.
    Las Stefansen - 2 bolde er en pestilens.
    Jens Peder Jespersen - vi skal beholde de 2 boldrende tider i hver time.
    John Clausen - bibeholde 10 min. interval.
    Jan Holm Rasmussen - bibeholde 10 min. interval og bibeholde boldrende tider i hver time.
    Jørgen Lauritsen - god ide at kontoret sætter bolde sammen i 4 bolde. Der er for mange 2 bolde.
    Kaj Møller Jensen - kan være et problem, når der f.eks. er en person, som helst ikke vil spille med andre end f.eks. manden/konen/kæresten.
    Palle Ringtved - spurgte til blokeringerne til klubber i klubben. Hanne Häggqvist forklarede, at vi det første år alle skulle lære at bruge systemet. I år har klubberne i
    klubben afleveret oplysninger til kontoret om hvor mange der er på de forskellige tider. Derefter er tiderne blevet reguleret. Dette materiale skal bruges til næste
    års blokeringer.

    Der blev foretaget en afstemning om der skulle være boldrende tider til næste år:
    Der var et stort flertal for at der ikke skal være boldrende tider til næste år.

    Forsamlingen foreslog at der her i vinter køres uden boldrende tider.

    Den endelige beslutning om tidsbestillingens opsætning træffes på det først kommende bestyrelsesmøde.

    Kim Uldahl foreslog at der blev lavet en medlemsundersøgelse, hvor bl.a. tidsbestilling kunne være et emne der blev spurgt til. Prisen er kr. 15.000.

5. Eventuelt.
    Betty Spang - problem at bilerne i garagen holder skævt, så der ikke er plads til den sidste i rækken.

    Claus T. Larsen - Kan det ikke laves sådan her i Dejbjerg, at der er frit drop fra stier? Turneringsudvalget taget det op på næste møde.

   

Kaj Møller Jensen takkede for god ro og orden, samt for en god og sober debat. Kaj takkede også Kim Uldahl og ønskede alle tak for i aften. 
Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009