00
Klubben » Klubber i Klubben


Klubber i Klubben

De blokerede tider i Golfbox for de 3 klubber i klubben, er forbehold de 3 klubbers medlemmer. Altså de blokerede tider for torsdagsherrer, er forbeholdt medlemmerne af Torsdagsherrerne.


Formiddagspiger

Det er en klub for klubbens kvindelige medlemmer.
Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 9.30.
Der er ingen handicapbegrænsning.
Det koster kr. 250 at være med i denne klub.

Hjemmeside: https://sites.google.com/site/formiddagspigerdejbjerg/
 
Person Hjemby Telefonnr.
Birte Frank Herning 2242 2623
Inga Vad Tarm 9737 3764
Inna Sørensen Ringkøbing 9732 2165
Aase Johansen Videbæk 9717 1424Eftermiddagspiger
Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 14.00, kl. 15.00, kl. 16.00, kl. 16.30 og kl. 17.00.
Der er ingen handicapbegræsning.
Det koster kr. 250 at være med i denne klub.

Hjemmeside: www.eftermiddagspiger.dk
 
Person Hjemby Telefonnr.
Astrid Klynge Borris 2422 5503
Else Kjærgaard Kristiansen Ringkøbing 2984 8318
Kirsten Simonsen Lem 9734 1536
Solveig Mahler Spjald 9738 1173Torsdagsherrer
Der spilles 18 huller hver torsdag kl. 8.00, kl. 9.00, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 16.00 og kl. 17.00.
Der er ingen handicapbegrænsning.
Det koster kr. 200 at være med i denne klub.

Hjemmeside: https://sites.google.com/site/dejbjergherrer/

Person Hjemby Telefonnr.
Bent Georg Jensen Lem 2517 2487
Dan Lind Hansen Skjern 2365 1074
Poul Rasmussen Videbæk 9717 3087
Thomas Kongsted Tarm 2393 7770
Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009