00
18 hullers bane » Lokale regler


Lokale regler

Nedenfor er Dejbjerg Golf Klubs lokale regler at finde. Hvis der er noget du er i tvivl om i denne forbindelse, så er du meget velkommen til at kontakte klubben, eller skrive et indlæg i vores forum

1. Banemarkeringer:
    Hvide pæle eller hvid maling:  Out of bounds
    Gule pæle eller gul maling:      Vandhazard
    Røde pæle eller rød maling:    Parallel vandhazard
    Blå pæle eller blå maling:        Areal under reparation
    Blå pæle med sort top:           Areal under reparation med spilleforbud

2. Stier som er belagt med stenmel eller grus er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2B. Alle andre veje og stier er integrerede dele af banen.

3. Træfils er løse naturgenstande.

4. Alle gule, røde og blå pæle, 150 m. afstandspæle samt træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

5. Ved spil af 2. hul er 6. hul out of bounds og ved spil af 15. hul er 13. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

Straf for overtrædelse af disse Lokale Regler:
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

6. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat
    runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur
    m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

 Godkendt af DGU marts 2014Afstandsmarkeringer målt til forkant af green

 
Hvid pop-up 200 meter
Gul pop-up eller markeringspæl 150 meter
Rød pop-up 100 meter
Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009