00
Generelt » Nyhedsarkiv
9. august 2012

Eventuel ændring af hul 14 og hul 15.
Som bekendt har baneudvalget hen over sommeren haft et forsøg kørende med henblik på evt. at ændre hul 14 og 15.
Mange har forstået forslaget derhen, at det ved en positiv tilkendegivelse var en nært forestående ændring. Det har nu ikke være tilfældet. Ideen var i stedet at lade alle jer, der måtte ønske det, komme til orde, hvorefter bestyrelsen - ved positiv tilbagemelding - ville vurdere forslagets evt. realisering set i forhold til klubbens økonomi iøvrigt.
 
Efter at have evalueret de relativt mange tilbagemeldinger, har bestyrelsen nu besluttet at lægge forslaget til side, idet stort set alle tilkendegivelser gik ud på, at banens beskaffenhed og sværhedsgrad er i orden, som vi ser det i dag.
 
m.v.h.
Viggo Nielsen
fmd.

3. april 2012

Greenkeeper Assistent Team 2012 i Dejbjerg Golf Klub

Gode golfvenner – I Årsskrift 2012 var overskriften i omtalen fra baneudvalget:
 
!!  2012 er året hvor vi slår ”en tørv” for det frivillige arbejde  !!
 
og her kunne man tillige læse, at vi ville vende tilbage, fordi både banepersonalet og baneudvalget meget gerne ser, at vi kan få samlet en ”pulje” af glade frivillige, der vil stille deres ”arme & ben” til rådighed for at bistå banepersonalet ved forskellige kommende opgaver hen over året.
 
Så derfor denne henvendelse til dig, med en opfordring til, at du vil melde dig på ”green keeper assistent puljen”.
 
Da vi ikke tidligere har haft noget tilsvarende i Dejbjerg Golf Klub, er det vel på de sin plads kort, at fortælle lidt mere om tankerne bagved, som er:

at få en ”pulje” på 15 til 20 personer, der kan trækkes på.
at kunne assistere vores banepersonale ved diverse planlagte opgaver, hvor der er brug for god jysk håndelag og lyst til at bistå med en tørn.
at vi skal have noget fra hånden samtidigt med, at det skal være sjovt og med højt humør.
at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
 
Modellen det er tiltænkt, at skulle fungere efter er:

at man får en henvendelse med et varsel på 5 til 7 dage, med en kort beskrivelse af opgaverne og et vurderet tidsforbrug
at man straks melder tilbage, om man har mulighed for at kunne møde ind
at I efterfølgende får en bekræftelse JA TAK eller NEJ TAK – efter ”først til Mølle” princippet.
banepersonalet vil afledt af de enkelte opgaver have behov for et ”øremærket” antal assistenter, så et NEJ TAK vil kunne forekomme i de situationer, hvor for mange har reageret positiv på henvendelsen
at der alene er tale om hjælp i forbindelse med hverdage
at der kan forventes at komme en henvendelse en 4 til 5 gange hen over sæsonen, og uden forventning til, at man kan møde ind hver gang.
 
Er der spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, så venligst kontakt Lars Elkjær Nielsen på mobil 2029 2146.
 
Vi håber i baneudvalget, at I vil tage vel i mod opfordringen – tage en hurtig beslutning – og melde tilbage til Hanne H. på kontor@dejbjerggk.dk / 9735 0009, eller skriv dig på listen i kælderen inden for en god uges tid med navn, medl.nr. og mailadresse.
 
 
Med venlig hilsen og på forhånd tak
Baneudvalget

2. april 2012

Chefgreenkeeperen går på pension.
Umiddelbart inden præmieoverrækkelsen ved klubbens åbningsturnering benyttede formanden for Dejbjerg Golf Klub lejligheden til at rette en varm tak til klubbens chefgreenkeeper gennem 6 år, Hans Jørn Nielsen.
Hans Jørn overtog en bane, der i mange henseender trængte til en gennemgribende foranstaltning. Det er almindelig kendt, at vækstunderlaget på  visse af banens huller ikke er det bedste, hvorfor det kræver sin mand, dels at reparere, men også at forudse, hvordan man skal behandle dem, for at de til enhver tid fremstår så indbydende som muligt. Det er bestyrelsens opfattelse, at Hans Jørn har taget såvel denne som mange andre opgaver på sig i sine bestræbelser på, at banen i Dejbjerg altid skal fremstå så god som mulig
Vejr og vind bestemmer meget omkring en banes ve og vel, men en dygtig greenkeeper til at supplere vejrgudernes lune vil altid fremstå som en gevinst, og den gevinst har klubben de senere år fået.
Vi har derfor grund til at rette en varm tak til Hans Jørn Nielsens store indsats i Dejbjerg Golf Klub med ønske og håb om, at han og hans familie må komme til at nyde et velfortjent otium, hvor der fremover måske bliver mere tid til et slag golf eller to.
Tak til Hans Jørn Nielsen.
20. marts 2012

Stor aktivitet i Dejbjerg Golf Klub

Som optakt til den kommende sæson har der allerede nu været stor aktivitet i Dejbjerg Golf Klub.
Den 17. marts havde Baneudvalget indkaldt til en slags oprydningsdag og forberedt dagen sammen med klubbens greenkeeper, Knud Erik Bollerup. Ikke mindre end 46 mødte op kl. 08.30 og et kvarters tid efter var alle sendt på et par timers arbejde med henblik på at fjerne små buske og træer. Med stor fornøjelse kunne man iagttage en aktivitet og beslutsomhed blandt deltagerne, der ivrigt tog fat i den givne opgave, og kl. ca. 12.00 mødtes vi alle i klubhuset for at modtage vores præmie, nemlig retten til , som de første i år, at spille 9 eller 18 huller på sommergreens.
 
Samme dag havde Husudvalget valgt at påbegynde en gang forårsrengøring, hvilket bl.a. kom til udtryk ved at klargøre borde og stole til terrassen.
 
Efter endt arbejde og spil var der en gang fortjent suppe til alle.
 
Alt ialt var det en stor glæde at iagttage den livlige aktivitet og gode stemning, der herskede hele dagen.
 
Der skal derfor lyde en stor tak til Baneudvalg, Husudvalg, Greenkeeper og administration for en veltilrettelagt dag. Det lover godt for den kommende sæson.
 
m.v.h.
Viggo Nielsen
fmd.
6. marts 2012

Det er ikke en aprilsnar....

Nej, det er sandt. Vi åbner officielt d. 1. april kl. 11.00 med flaghejsning og en gunstart.
 
Sekretariatet og Hanne er i fuld gang med at klargøre til kommende sæson.
Kurt, Lasse og deres piger vil stå klar til at modtage os alle fra 1. april.
Knud Erik Bollerup er allerede i fuld gang som greenkeeper. Hans nye mekaniker, Henning Hansen, er også startet op.
Vores PRO, Jacob, er klar til at komme i gang. Han får hjælp af en ny elev, Nicolas Bay Jensen, der vender hjem efter et 3-årigt ophold på sportscollege i London, så alt ialt er Dejbjerg Golf Klub ved at være rustet til den kommende sæson.
 
Som optakt til en forhåbentlig god sæson har baneudvalg og greenkeeper inviteret til en oprydningsdag, som finder sted d. 17. marts. En god ide, som jeg kun kan opfordre mange til at tage imod.
Hva´ er bedre end et par timers frivilligt arbejde, en gang suppe og så 9 huller for de kvikkeste?
 
Begynderudvalget har også forberedt sig, idet man for folk på vej mod bagmærket starter op med teoriundervisning allerede d. 28. marts, i håb om, at mange nye finder det tiltrækkende at komme med fra start i år. I relation hertil er der planlagt et "åbent hus" arrangement d. 18. marts fra kl. 14.00.
 
For at animere flest mulige til at spille golf har vi netop udsendt invitation til alle de potentielle golfere, der sidste år spillede firmagolf, hvilket vi håber mange tager imod. 
 
MEN til alle os, der allerede spiller, er der også en appel, nemlig den, at vi hver især er behælpelige, hvis vi erfarer "potentielle"  golfere i vore nærmeste omgivelser. Flere medlemmer vil give klubben en bedre økonomi og et fornyet pust i klublivet.  
 
Så om vejrguderne vil stå os bi, vil jeg hermed udtrykke et stort ønske og lønligt håb om, at vi alle kan se frem til en spændende sæson på en dejlig bane.
 
Velkommen til Dejbjerg
 
m.v.h.
Viggo Nielsen
fmd.
8. december 2011

Lukning af sommergreens

På grund af det milde og tørre vejr i november, og for at tilgodese medlemmerne, har vi holdt sommergreens åbne hidtil, men nu er det slut.
Tidspunktet for lukning kunne ikke udskydes længere, og det er der primært to årsager til:
1.      Med nedbøren, vi fik i uge 48, er greens og tee bløde og kan ikke tåle unødig slitage.
2.      Vejrudsigterne melder om mere nedbør, og færdsel på greens og greenområder vil derfor forsage komprimering af jorden og slitage på græsset, som ikke kan repareres af græsset og derfor vil fremme yderligere svampeangreb.

Greenkeeperen
8. december 2011

Svampeangreb på greens og fairways

Vi har i den seneste tid oplevet svampeangreb på både greens og fairways. Angrebene er primært betinget af det fugtige efterårsvejr med temperaturer op til 15 grader døgnet rundt. Lignende angreb ses på rigtig mange golfbaner rundt omkring i Danmark. Så det er ikke bare os der er ramt.

Angrebet har været voldsomst især på de gamle greens, som består for det meste af enårigt rapgræs (poa annua) .

Rosa sneskimmel (Michrodochium Nivale) er den primære skadevolder, men der er flere svampearter i spil her i efteråret. (sneskimmel har ikke meget med sne at gøre, men den ses oftest i det tidlige forår). Den er på spil hele året når de optimale vækstbetingelser er til stede. 

Temperatur- og fugtighedsforholdene (mere end 500 mm regn siden midten af juli) har været optimale for opformering af svampesygdomme, hvilket kan ses overalt på banen, ikke bare på greens, tee og fairway.

Disse er:
-Høj luftfugtighed (tåge, dis, småregn)
-Høj temperatur
-Vandlidende vækstlag
-Græsplanter der er stressede (lav klippehøjde, spillertryk).

Angrebet betyder pt. at spillekvaliteten er ringe, men også at der vil gå lidt længere tid til foråret før banen er som den skal være.

Der har gennem de seneste måneder været gødet med svampe hæmmende gødninger (jernsulfat og kobbersulfat), der har været sprøjtet med svampemidlerne Bumper og Folicur, som begge er systemiske midler, dvs. de bliver optaget i planten og derfor har en længere virkningstid. Problemet er bare at vi kun må bruge dem 1 -2 gange om året, og de ikke er ret effektive. Men vi må ikke bruge andet.

Jeg mener at vi pt. har fået skaderne under kontrol og vil i løbet af vinteren være meget obs. på nye angreb.
 
Hans Jørn Nielsen

2. november 2011

Nyt vedr. greenkeeper personalet

Hans Jørn Nielsen har valgt at gå på pension fra den 1. februar 2012.

Fra den 1. februar 2012 overtager Knud Erik Bollerup stillingen som chefgreenkeeper.

 

Henning Jensen, som bl.a. varetog al reparation af maskinerne er fratrådt den 23. september, og vi søger derfor en ny mekaniker til ansættelse til foråret. 

2. november 2011

Sneskimmel

På grund af den megen fugt og de høje temperaturer hele døgnet er greens blevet angrebet af sneskimmel. Greens er derfor d.d. sprøjtet, så vi håber vi får nedkæmpet angrebet.
20. oktober 2011

Banens stand medio oktober 2011.

Her medio oktober fik vi så de kolde nætter, som skulle til, for at få græsset til at tage den lidt med ro, så vi ikke behøver at klippe hele tiden.
 
Det har givet tid til at rense dræn og i øvrigt begynde at gøre vinterklar.  Der gives yderligere en let gødning, dér hvor der er særligt behov.  Ellers skal græsset have lov til at hærde af til vinteren.
 
Den kommende tid byder på prikning – uden propoptagning – af greens og teesteder såvel som stier, så vi kan få noget luft ned i jorden og forbedre afdræningen. Desuden skal der lægges en ny drænledning ned på 13. fairway.
 
Foreløbigt spilles kun til vintergreen, hvis der er rim i græsset.  Hvornår vi skrider til at lukke sommergreens helt for spil afhænger af, hvordan vejrsituationen udvikler sig. Meddelelse vil blive givet på opslagstavle og hjemmeside.
 
Hans Jørn Nielsen

15. september 2011

Banens stand medio september 2011.
Primo august kunne vi næsten ikke få hænderne ned, fordi banen var i så fantastisk god stand. Nu seks uger senere er hænderne sunket en del, og kæben med. Banens grundlæggende gode stand er uændret, men i samme takt som mejetærskerne kørte i sænk på gennemvåde marker – eller slet ikke kunne køre ud på oversvømmede marker – blev det vanskeligere at holde græsset nede i golfvenlig højde.
I Dejbjerg faldt der 160 mm regn i august og 90 mm i de første ti dage af september. Det giver på mindre end seks uger i alt 250 mm, med andre ord 25 cm vand over det hele. Det er mere end 25% af den normale årsnedbør. I tilgift er temperaturen meget gunstig for græsvækst. Nok er dagene ikke særligt varme, men nætterne når slet ikke ned på de lave temperaturer, som er normale i september. 14-18 grader døgnet rundt sætter fut i græsset, så det måtte glæde enhver høproducent.
Fairway klippes nu fire gange om ugen i stedet for to. Men klipning om fredagen giver langhårede fairways om søndagen. Greens klippes seks dage om ugen. Den syvende, hvor der ikke klippes, er enten en lørdag eller en søndag. Og her slår det langhårede look også straks igennem.
Selvom greens dræner ganske pænt, måtte vi en enkelt dag simpelthen lukke banen og opgive at køre ud med maskinerne. Det var simpelthen for blødt overalt på banen.
Så – tilgiv mig – men jeg ønsker mig kolde nætter. Ikke frost, men kolde nætter, som kan stoppe græsvæksten og gøre det muligt at begynde at ”lægge banen i hi”, så den kan komme bedst muligt gennem vinteren.
6. september 2011

Banearkitekt og bestyrelse siger nej til grøft og bro v/hul 8.....

Med baggrund i torsdagsherrernes ønske om grøft og bro v/ hul 8 har bestyrelsen haft banearkitekt, Henrik Jacobsen, på besøg med henblik på en vurdering af ønsket.
Hans konklusion er temmelig klar, idet det fremføres, at grøftens spændvidde af hensyn til bl.a. græsslåning skal op omkring 12 m og en efterfølgende relativ lang bro skal etableres, hvorfor han vurderer, at en om muligt meget lille gevinst ikke står i forhold til investeringen.
Bestyrelsen har på sit sidste møde erklæret sig enig i, at såvel bro og grøft som beskrevet vil komme til at virke alt for dominerende i landskabet og har som følge heraf besluttet ikke at imødekomme torsdagsherrernes anmodning.
Banearkitektens vurdering kan læses her på hjemmesiden (se under "Resume fra baneudvalgsmøder").

m.v.h.
Viggo Nielsen
Fmd.

11. august 2011

Greenkeeperens konklusion på analyserapport fra og opfølgende samtale med Asbjørn Nyholt.

Jeg bestilte denne rapport for at få en videnskabelig analyse af jord og græs fra ét af de steder på greens, hvor vi langt hen på forsommeren havde problemer med at få græsset til at gro efter vinteren på grund af isbrand.

Den langsigtede plejeplan, vi har fulgt de sidste seks år, har bl.a. haft til formål at fjerne det op til 6 cm tykke filtlag på greens, som var en trussel for deres overlevelse, samt at reducere mængden af enårigt rapgræs (det lyse meget nærings- og vandkrævende græs, som sætter frø selv ved en meget lav klippehøjde). Hovedelementer i denne kamp har været at holde vand- og gødningsforbrug på et minimum for at stresse det enårige rapgræs og fremme væksten af de ”ædle” og langt mere nøjsomme græsser, som vi eftersår med (rødsvingel og almindelig hvene) samt at udskifte en del af det øverste vækstlag ved propoptagning og dresning.

Denne plan har faktisk givet os en væsentlig reduktion af filtlaget (laget af dødt græs, som det grønne græs vi spiller på, gror ovenpå), fordi de mindre fugtige forhold i de øverste lag har gjort det muligt at formulde filten. Ved denne omsætning af dødt plantemateriale frigives næringsstoffer, så det kan lade sig gøre at holde græsset grønt med en meget lav tilførsel af gødning. Vi har i de seneste år arbejdet med en årlig tilførsel af 80-90 kg kvælstof per hektar på greens. Græsdækket på greens indeholder dog stadig en overvejende andel af enårig rapgræs, og det er den manglende vækst af denne græstype, der har vist sig som bare pletter.

Analysen viser, at græsfladen, som var død på grund af isdække i 8 uger (isbrand) ikke kunne retableres, fordi de nye planter fra eftersåningen var i stærk konkurrence med et par svampetyper om den tilstedeværende næring. I samråd med Asbjørn Nyholt er gødskningen af greens forsigtigt sat op i den seneste måned tid og har givet den gode overflade, vi nu ser. Hvad jeg ikke havde overvejet, var, at vi simpelthen var kommet så langt ned i filtmængde, at filtomsætningen ikke længere bidrager med væsentlige mængder af næringsstof. Derfor er det nødvendigt at øge gødskningen moderat fremover fra de hidtidige 80-90 kg til 100-120 kg kvælstof årligt per hektar. Derudover kan man fremme græssets vækst ved at stresse det mindre, det vil sige øge klippehøjden lidt og klippe mindre hyppigt.

De nævnte svampetyper, som konkurrerer med græsset om næringen i jorden, er almindeligt forekommende og kan ikke undgås. De kan i en vis udstrækning holdes nede ved kemisk bekæmpelse. Der gøres som bekendt på forskellig vis meget arbejde for at driften af golfbaner skal være så miljørigtig som mulig. Således findes der kun ét bekæmpelsesmiddel, som er godkendt til bekæmpelse af svampene på golfbaner, og det må højst bruges to gange per år, også for at undgå, at svampene udvikler resistens.

Vi vil tilpasse plejeplanen i henhold til disse råd for at sikre, at spillefladen fortsat kan være tilfredsstillende.


Du kan læse Asbjørn Nyholts rapport under "Resumé fra baneudvalgsmøder".
11. august 2011

Banens stand, primo august 2011
En tur rundt på banen nu, er en fornøjelse. Den generelle stand er den bedste, jeg kan erindre i de sidste seks år.
Den lagte plejeplan følges ret tæt trods knappe ressourcer.
Fairways er grønne og frodige, måske også lige op til kanten af, hvad man kunne ønske - på grund af den rigelige regn.
Teesteder reagerer som vanligt godt på hyppig dresning og eftersåning af opslåede turf, og vi får jævnligt ros for dem af greenfee-spillere.
Greens har en generel god stand. De dræner efterhånden ganske godt. Der er næsten ingen bløde steder tilbage, hvor man sætter fodspor i vådt vejr. Mængden af filt i de gamle greens er reduceret til et tåleligt niveau. De områder på enkelte greens, som i vinter/forår var udsat for ”isbrand”, er nu i god vækst og kan næsten ikke ses mere.

HJN


1. juli 2011

Problemerne med greens

Der er blevet taget nogle græsprøver, som er sendt til Universitet i Gøteborg via Asbjørn Nyholt. Vi forventer svar på disse prøver om ca. 14 dage.
Der er kommet et foreløbigt svar fra forskerne i Gøteborg, som går på, at de ikke har set denne jordboende svamp før, og derfor bliver nødt til at undersøge videre i et par uger.

Asbjørn Nyholt har ingen umiddelbare ændringer til vores nuværende plejeplan. Dog mener han, at vi skal tilføre gødning til greens i små portioner hver uge, istedet for som nu hver 4. uge. Grunden hertil er, at poaen (den etårige græs) skal holdes på et "sulteniveau".
Mængden af gødning der tilføres greens er uændret.

Der vil bive orienteret her på hjemmesiden, når vi har fået svar på prøverne.

Baneudvalget
10. juni 2011

Tidsbestilling

Der er alt for mange 2 bolde. Bestyrelsen henstiller til at man så vidt muligt sørge for at booke tider, så det bliver fortrinsvis 4 bolde. Dette skaber et bedre flow på banen.
10. juni 2011

Chefgreenkeeperens beskrivelse af banen 9. juni 2011

Ja - så kom de. Gåsebillerne. De var ikke ønskede, men nu de er her, bliver vi nødt til at handle derefter - det vil sige indkøbe Merit Turf, som er det eneste, vi må bruge til at bekæmpe dem med. Det vil blive gjort ca. 1. juli.

De gamle greens (1-7) har det stadig hårdt, og det ser ud som de ikke tager imod den gødning, der bliver tilført (senest er der i uge 23 tilført ca. 40 kg. ren kali og 40 kg. kvælstof ), i modsætning til de øvrige greens, der næsten er perfekte.
Vi er opmærksomme på situationen, og følger op på fænomenet, som vi ikke umiddelbart kan forklare, men som også ses på mange andre baner i år.
Vi har pt. brugt næsten 80% af den gødning der er budgetteret for hele 2011.

Fairway og tee kvitterer næsten alt for meget for den gødning der blev givet, da vi fik lidt regn.


Hans Jørn Nielsen


23. maj 2011

Slå nu til.....

Dejbjerg Golfklub mister som en del andre klubber medlemmer i disse år.
Klubbens målsætning er, at vi i år skal have 100 nye medlemmer. Aktuelt er vi på 28, så vi har derfor taget imod et tilbud fra DGU om en medlemskampagne, der skal løbe af stabelen de næste par måneder.

Klubben har i forening med frivillige medlemmer startet 4 etableringsgrupper, nemlig Golf og Burger, Golf for hele familien, Ta´ med ud og spil golf og Firmagolf for begyndere.

Initiativet har det ene formål at skaffe flere nye golfspillere i Dejbjerg, så den bedste måde I kan støtte klubben på, er at byde vore potentielle nye medlemmer velkommen med et smil.

Med baggrund i håbet om at gøre kampagnen til en succes opfordrer bestyrelsen alle til at være aktive med henblik på at finde nye potentielle medlemmer til klubben.

Hjemmesiden vil i den nærmeste fremtid holde jer orienteret om de forskellige tiltag.

m.v.h.
Viggo Nielsen
fmd.

23. maj 2011

Medlemsmøde

Bestyrelsen har i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling vedtaget at afholde medlemsmøde den 16. juni kl. 19.00 i klubhuset.

Vi er af den opfattelse, at alle skal kunne komme til orde. Selv om græsset er grønt, greenkeeperne, vores træner, administration og restauranten har travlt, så kunne der jo være et og andet, der måske kunne gøres anderledes, måske endda bedre, så vi er klar til at lytte.

Bestyrelsen vil lægge op til debat med en kort orientering om, hvilke tiltag der er og vil blive taget i løbet af sommeren. Herefter gives ordet frit, så vi opfordrer alle til at møde frem.

m.v.h.
Viggo Nielsen
fmd.
6. maj 2011

Chefgreenkeeperens beskrivelse af banen 4. maj 2011

Da jeg sidst gjorde status, medio marts, var banen snefri, men det var -3 grader om morgen. I mellemtiden har vi haft en periode, hvor det næsten var sommer med op til 20 grader om dagen. Men det var stadig temmelig koldt om natten.
Vi undgik sneskimmel i denne vinter, men de frost/is-skader, som blev beskrevet i marts-status, viste sig at blive mere hårdnakkede end forventet. Det kan skyldes, at rødderne i en længere periode har været helt indelukket i vandmættet, frossen jord, og derfor er skadet af iltmangel.

Det gælder især de gamle greens på for-9 og de lave steder på 12., 13., 15. og 17. Her ses nu tydelig spiring fra eftersåningen i starten af april, mens det ”gamle” græs stadig ikke rigtig vil komme i gang med at vokse. Prikning med propoptagning er foretaget i denne uge og forventes at hjælpe noget på situationen. Herudover bliver der eftersået massivt i de kommende uger.
Øvrige greens og kortbanen vokser godt.

Propoptagningen gik fint, vejret var passende, og dressesandet kom fint ned i hullerne, så spilleoverfladen vil være på plads i løbet af en uges tid.

Foråret – og for resten også vinteren – har været usædvanlig tør, og det ses nu på de dele af banen, der ikke kan vandes. For eksempel er der mange steder tørre linjer at se i landskabet der hvor drænene ligger.

Hans Jørn Nielsen
27. maj 2011

Vi er gået ind et samarbejde med Vestjylland Forsikring om at skaffe penge til Dejbjerg Golf Klub og til Vestjylland Forsikring.

Tirsdag den 7. juni kan du derfor blive ringet op af et medlem her fra Dejbjerg Golf Klub, som spørger om du vil have et forsikringstilbud fra Vestjylland Forsikring.

Så husk, at dit ja støtter Dejbjerg Golf Klub økonomisk.

16. marts 2011

Banens status den 16. marts 2011

I skrivende stund den 16. marts om morgenen er det solskin og -3 grader med en bidende kold østenvind. Banen er endelig fri for sne, og kun i 13. green er jorden stadig frossen. Her var isen oven på green endelig til at bryde itu og skovle væk fredag den 11. marts. På de fleste andre greens tøede den naturligt.

Man kan nu se de skader, vinteren har givet. Nogle steder på visse greens er der skader, som er forårsaget af lang tids isdække. Det er især gået ud over 6. og 13. green og de lave steder på 3., 4., 12., 13., 15. og 17. green. Her kan det blive nødvendigt med intensiv eftersåning. Men det generelle billede er, at banen har overlevet vinteren ganske godt, og langt bedre end sidste år.

Vi går næsten rundt som løver i et bur og venter på, at det bliver forår, så banen kan åbnes for spil; men med de temperaturer, der er i udsigt, kan det vare flere uger, før vi når op på en jordtemperatur på 6 grader. Jordtemperaturen skal helt derop, før græsset optager gødning og går i vækst for alvor. Først når græsset er i vækst, kan der repareres slid fra spil. For at greens kan blive helt spilleklar, vil de blive topdresset og gødet.

Det er jo dejligt, når solen skinner og fuglene pipper. Og dog må man alligevel næsten hvert forår erkende, at det tager sin tid, før naturen er helt med på, at nu skal den vokse og gro. Typisk er væksten godt i gang i midten af april.

Greenkeeperen

2. marts 2011

Nye forpagtere

Den 1. april overtager vi forpagtningen af Golfgården i Dejbjerg Golf Klub, måske endda før. Med store forventninger ser vi frem til den spændende udfordring, det bliver at give stedet et løft til glæde for Dejbjergs golfspillere.

Vores fokus bliver først og fremmest at give Golfgårdens gæster en god oplevelse, og vi vil gøre, hvad vi kan for at skabe en rigtig hyggelig atmosfære. Desuden bestræber vi os på at tilbyde et spændende og varieret menukort med valgmuligheder fra det traditionelle fast food køkken med bl.a. håndmadder, pommes frites og sandwiches til det lidt mere delikate og avancerede.

Vi tager gerne imod forslag til menukortet, så ønsker, ris og ros er meget velkomne. Vi glæder os til at byde jer velkommen og ser frem til et langt og godt samarbejde med Dejbjerg Golf Klub.

Kurt Bøndergaard og Lasse Svenningsen
 

01. marts 2011

Talentpris til Rasmus Kinch

Tillykke til Rasmus!

Rasmus Kinch fik i går Ringkøbing-Skjern Kommunes talentpris 2011.

"I år var golfspilleren Rasmus Kinch og styrkeløfter Lasse Bækdal Ahrendsen nomineret til prisen.

- Vi har som en kommune en opgave i at øge vores unge menneskers interesse for idræt. Samtidig skal vi påskønne de unge talenter, som allerede i dag gør sig bemærket på den nationale og internationale scene, og det må man sige at årets nominerede gør, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristian Ahle.

Rasmus Kinch har i år haft en særdeles succesfuld sæson på juniorranglisten for golfspillere. Det er blevet til ni turneringer landet rundt, hvoraf de otte har givet top 10-placeringer, og tre af dem er endt med sejre. Rasmus Kinch slutter sin HTX-uddannelse til sommer, hvorefter han vil bruge et år på at tjene penge og spille golf. Planen er at slutte årets sæson på Herretouren, hvorefter han vil søge mod udlandet for at udvikle sit spil.

Lasse Bækdal Ahrendsen begyndte at træne styrkeløft for et år siden, og det gør kun hans præstation desto mere imponerende. Styrkeløft består af tre discipliner: Squat, bænkpres og dødløft, og Lasse Bækdal Ahrendsen har deltaget i to stævner det sidste år. Ved DM Ungdom blev han en klar vinder i 75 kiloklassen, og ved stævnet Åbne Thy løftede han 175 kilo i squat, 115 kilo i bænkpres og 208 i dødløft. De flotte resultater betyder, at han er indehaver af de danske rekorder for ungdom i 75 kilo klassen og 3-kamp." Kilde: www.rksk.dk

Kommunens talentpris uddeles hvert år til en lovende idrætsudøver under 23 år. I år er prisen på 10.000 kroner.

Dejbjerg Golf Klub ønsker Rasmus tillykke med den fine pris.
1. februar 2011

Chefgreenkeeperens beskrivelse af banen 1. februar 2011.

Vinteren 2010/2011 satte usædvanligt tidligt ind med stærk frost allerede fra den 20. november.

Det betød, at de planlagte opgaver, der skal til for at putte banen i "seng" til vinteren - vertidræning af green, vertidræning af teesteder, forebyggende sprøjtning mod svamp og sprøjtning med jern og kobber - ikke blev nået. Kun sprøjtningen med jern og kobber kunne gennemføres.

Frosten bandt banen i et næsten ubrydeligt greb fra den 20. nvoember, og sneen kom kort derefter.

Den 11. december kom der et par dage med tø og regn, som smeltede sneen og efterlod en del søer på de lave steder på mange greens, fordi jord og dræn var frosne, så vandet ikke kunne komme væk.

Jeg var rundt på hele banen, og der var næsten ikke spor af sneskimmel eller andre svampeangreb at se på dette tidspunkt.

Smeltevands søerne frøs til is, som blev liggende i næsten 5 uger. Efter tøvejr den 15. - 16. januar var kun is tilbage på 1. green på den lille bane og på 13. green på den store bane. Efter en grundig prikning af isen og en nats tø og regn kunne næsten al isen skovles væk. Der blev så sprøjtet mod svamp. Der er ikke fundet friske angreb af sneskimmel.

Disse lange peridoer med is uden luft til græsset kan give problemer længere fremme i foråret. Men når vi tager udgangspunkt i sidste vinter, hvor der kom betydelige svampeskader over det meste af banen, så ser det foreløbig godt ud, hvis resten af denne vinter tér sig mere normalt. Green på 13. hul har nogle mindre svampeskader, som kan give os lidt problemer, så den kommer nok til at halte lidt efter de andre, når vi når den nye spille sæson.

Hans Jørn Nielsen
26. januar 2011

Nye forpagtere i Dejbjerg Golf Klubs cafeteria/restaurant

Det er med stor fornøjelse, Dejbjerg Golf Klub for den kommende sæson har tegnet kontrakt med Kurt Bøndergaard og Lasse Svenningsen, som forpagtere af vores dejlige restaurant.

Når sæsonen starter op, vil Lasse, der er uddannet kok, stå for den daglige ledelse, og i fællesskab vil de gøre deres til, at klubbens medlemmer vil blive serviceret efter bedste evne.

Bestyrelsen er efter en positiv dialog med Lasse og Kurt overbeviste om, at de er i besiddelse af kvalifikationer, lyst og evne til at servicere det enkelte medlem, hvorved vi alle forhåbentlig kommer til at opleve et mere livligt hus med aktivitet og yderligere lyst til socialt samvær i klubhuset.

Vi byder såvel Lasse som Kurt velkommen til en spændende sæson, og ser frem til at klubbens medlemmer vil tage godt imod dem begge, så vi i fællesskab kan udvikle Dejbjerg Golf Klub endnu mere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Viggo Nielsen
fmd.

2. december 2010

Ny bestyrelse

Efter en veloverstået generalforsamling, hvor forsamlingen bl.a. foretog genvalg af 3 medlemmer, nyvalg af 1 medlem samt en ny suppleant, har bestyrelsen efterfølgende haft konstituerende møde.
Som det er de fleste bekendt, havde vores formand, Leif Mosegaard, valgt at fratræde, hvorfor et formandsskifte var nødvendigt.
Jeg forventede naturligt, at bestyrelsens medlemmer ville stå i kø for at få en så attraktiv post, men nej. De lagde i stedet et gevaldigt pres på undertegnede, hvorefter jeg har accepteret at varetage posten i håb om medlemmernes forståelse for, at vi i fællesskab kan præge og udvikle Dejbjerg Golf Klub.

Det nyvalgte medlem til bestyrelsen er Mads Møller, som i det daglige er ansat som lærer ved Den Danske Husflidsefterskole i Skjern, og vores nye suppleant, som jo har mulighed for at deltage i bestyrelses møder, er Rikke Lenette Omme, der slår sine folder som advokat i Skjern.

Vi byder dem begge velkommen i bestyrelsen og ser frem til et konstruktivt samarbejde.

Bestyrelsen er herefter som følger:
Vagn Krogsgaard
Kaj Møller Jensen
Jytte W. Hansen
Jens Peder Jespersen
Else Marie Lund
Mads Møller
Rikke Lenette Omme (suppleant)
Viggo Nielsen

Med venlig hilsen
Viggo Nielsen
Fmd.
2. december 2010

Tak til Leif Mosegaard

Forleden ved den afholdte generalforsamling måtte vores nu afgåede formand, Leif Mosgaard, desværre melde fra p.g.a. sygdom, hvorfor der ikke var mulighed for at sige ham tak for en stor indsats, hvilket vi naturligvis synes, han har fortjent.

Mit arbejde i bestyrelsen begrænser sig til et enkelt år, men via de møder, jeg her har oplevet, har jeg lært Leif at kende som en meget kompetent person, der gerne lytter, men som regel også har en klar holdning til, hvor det vil være klogt at bevæge sig hen.
Jeg er ikke i tvivl om, at han gennem sit virke har præget klubben frem mod et mere åbent foretagende end set tidligere. Han havde ikke været længe i klubben, før han i 1990 blev medlem af bestyrelsen, så efter 20 års arbejde i en forening i god udvikling, først som formand for begynderudvalget, senere som formand for turneringsudvalget og til sidst 8 år som formand for klubben, kan han, omend vi beklager det, med god samvittighed tillade sig at trække sig tilbage.
Jeg vil håbe for ham, at han i den kommende tid vil blive ved at komme i klubben som et aktivt medlem, og for også fremover at kunne nyde golfens fortræffeligheder.
20 års frivilligt arbejde efter fyraften vidner om en indsats, man kun kan have respekt for.

Tak til Leif Mosegaard.

Med venlig hilsen
Viggo Nielsen
Fmd.
3. november 2010

Fra tirsdag den 2. november skal der lægges op på fairway.

Når der er rim på græsset, skal der spilles til vintergreens, som er markeret med rødt flag.
OBS - på vinterbanen er hul 18 sat ud af spil. Derfor er hul 11 delt op i 2 huller. Hul 11 spilles til green ved højene på fairway. Hul 12 spilles fra vinterteested bag green på hul 3 på pay & play banen og til vintergreen, som er beliggende ved siden af sommergreen på hul 11.

6. oktober 2010

På medlemsmødet den 5. oktober blev det bestemt, at der ikke skal være boldrendetider i vinter.
Se referatet under "Informationer".
Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009