00
Klubben » Ordensregler


Ordensregler

Ordensregler for spil på Dejbjerg Golf Klubs bane. 

1. Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhyggelighed med hensyn til at beskytte banen. Prøvesving bør undgås på tee-stederne. Turf skal lægges på plads - også på tee-stederne. Nedslagsmærker på green skal straks rettes op.

2. Spil på banen finder sted fra 1. tee og undtagelsesvis fra hul 10 jævnfør nedenfor.
Spillerækkefølgen afgøres af tidsbestillingssystem.

Ved boldrende tider afgøres spillerækkefølgen af placeringen i boldrenden.
Såfremt spilleren ikke er til stede ved tur, skal bolden lægges på jorden. En bold der er placeret i boldrenden må ikke flyttes.

Start fra 10. tee medfører tab af alle rettigheder på banen og må kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen - og aldrig, når der er spillere på hul 9 incl. teestedet.
Spillere, der starter på 10. tee, skal således altid vige for hold, der indhenter dem med start fra 1. tee. Hvis spilleren ønsker at fortsætte på hul 1 gælder normale regler her - altså boldrende tider eller bestilling af tid.

3. Banens huller skal spilles i den rigtige rækkefølge.
Det vil bl.a. sige, at man ikke efterfølgende hul 9 må spille hul 18!!!

4. Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde ad gangen.

5. Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen - foursome undtaget.

6. Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Enlige spillere har ingen fortrinsret på banen. I weekends og helligdage har 3 og 4 bolde fortrinsret, hvilket betyder, at en 2 bold kun skal lukkes igennem, hvis der er hul foran. I henhold til Etikette reglerne i Golfreglerne skal man lukke igennem, så snart det står klart, at en bold ikke let kan findes. Man skal IKKE vente i 5 minutter før der lukkes igennem.

7. Klubbens medlemmer skal have gyldigt bagmærke synligt på bag'en.
Greenfee-gæster skal synligt have gyldig greenfee-kvittering.

8. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før dette ved tegn har tilkendegivet, at det er klar over, at der bliver slået.

9. Dresscode - det er svært at sætte eksakte ord på hvad en acceptabel påklædning er, men et godt udgangspunkt er en nobel og anstændig påklædning. Letteste sommerpåklædning (også på banen) er korte shorts med ben og bluse med ærmer/skjorte.

10. Vogne må ikke parkeres på det flisebelagte område ved klubhuset.

11. Det forventes, at spillerne har kendskab til de generelle etiketteregler, og at man overholder disse!
Overtrædelse af ordens- og etiketteregler skal af ethvert medlem påtales på stedet og kan i givet fald medføre bortvisning og karantæne.

Juni 2012/Bestyrelsen, Dejbjerg Golf Klub


 


 

Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009