00
Klubben » Regelstof

Hul 10 i Dejbjerg - provisorisk bold – vandhazard

Der er ikke en særlig regel f.s.v.a. hvordan man skal forholde sig hvis bolden er tabt i hazarden til venstre – parallel vandhazard. Der må ikke spilles en provisorisk bold. Der skal gås frem efter regel 26 jfr. nedenfor.

Hvis bolden anses for tabt udenfor vandhazarden, så er det lovligt at spille en provisorisk bold – eller rettere, der bør spilles en provisorisk bold for at spare tid.

Regel 26-1 siger, at det skal være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i hazarden, for at man kan anvende Regel 26-1 – ellers skal man anvende Regel 27.1 – tabt bold. Ved anvendelse af regel 27.1 kan det være relevant at spille en provisorisk bold.

Der findes en decision om betydningen af udtrykket ”en kendsgerning eller så godt som sikkert” – decision 26-1/1.

Decision 26-1/1. Meaning of "Known or Virtually Certain"
If a ball has been struck towards a water hazard and has not been found, the term "known or virtually certain" indicates the level of confidence that the ball is in the water hazard that is required for the player to proceed under Rule
26-1. A player may not assume that his ball is in a water hazard simply because there is a possibility that the ball may be in the hazard. If it is not known that the ball is in the water hazard, in order for the player to proceed under Rule 26-1 there must be almost no doubt that the ball is in the hazard. Otherwise, a ball that cannot be found must be considered lost outside the hazard and the player must proceed under Rule 27-1.

All available evidence must be taken into account in determining whether knowledge or virtual certainty exists, including any testimony and the physical conditions in the area around the water hazard. For example, if a water hazard is surrounded by a fairway on which a ball could hardly be lost, there exists a greater certainty that the ball is in the hazard than there would be if there were deep rough in the area. Observing a ball splash in a water hazard would not necessarily provide knowledge or virtual certainty as to the location of the ball as sometimes such a ball may skip out of a hazard.

Dette betyder, at såfremt der f.eks. er buske, træer høj rough helt ned til vandhazard-grænsen, så er der jo mulighed for at bolden kan forsvinde udenfor vandhazarden, og så har man lov til at spille en provisorisk bold, for at spare tid.


Hul 12 i Dejbjerg - bold i bunker

En spiller udfører et bunkerslag; men får ikke bolden op af bunkeren – den ligger
5 meter længere henne i bunkeren. Spilleren river bunkerne, der hvor han slog til bolden, inden han udfører sit næste slag i bunkeren. Må han det? Ja! Dette følger af ”regel 13-4, bold i hazard; forbudte handlinger – undtagelse 2”. Efter at spilleren har udført et slag må spilleren, hvis bolden stadig er i hazarden eller er blevet løftet fra hazarden og måske vil blive droppet eller placeret i hazarden, udjævne sand eller jord i hazarden, under forudsætning af at intet foretages, der er i strid med Regel 13-2 med hensyn til hans næste slag. Brud på regel 13-2 sker hvis bolden på en eller anden måde kommer tilbage til det oprindelige sted i bunkeren uden den har været ude af bunkeren, så man skal tænke sig om inden bunkeren rives efter det første slag.


Hul 15 i Dejbjerg – bold uspillelig ved rød pæl i venstre side af fairway

Et drive trækkes mod venstre og bolden kommer til hvile klods op ad en rød pæl.

En del af bolden er over hazardens grænse. Bolden ligger således i hazarden. Dette følger af ”def. af vandhazard”, som definerer at en bold er i en vandhazard, når den ligger i, eller nogen del af den berører vandhazarden.

Bolden kan ikke umiddelbart identificeres. Må bolden identificeres når den ligger i hazarden jfr. ovenfor? Ja! Dette følger af ”regel 12-2. Identificering af bold”. Hvis en spiller har grund til at tro, at en bold i hvile er hans, og det er nødvendigt at løfte bolden for at identificere den, må han løfte bolden uden straf for at identificere den. Før spilleren løfter bolden, skal han bekendtgøre sin hensigt over for sin modstander i hulspil eller sin markør eller en medslagspiller i slagspil og markere boldens position. Han må så løfte bolden og identificere den, under forudsætning af at han giver sin modstander, markør eller medslagspiller lejlighed til at iagttage løftningen og genplaceringen. Bolden må ikke renses, ud over hvad der er nødvendigt for at identificere den, når den er løftet efter Regel 12-2. Det samme gælder hvis bolden ligger i bunker.

Som nævnt ligger bolden klods op ad den røde pæl, og er dermed uspillelig. Må den røde pæl flyttes? Nej! Pæle, der definerer grænsen for eller angiver en vandhazard, er forhindringer. Efter de lokale regler i Dejbjerg er pæle og afstandsmarkeringer ikke-flytbare forhindringer. Da bolden ligger i hazard kan der ikke gives lempelse efter regel 24-2. Løsningen er at tage et drop fra hazarden mod at tage et straffeslag. Hvis bolden ikke lå i hazarden kunne der tages lempelse uden straf efter regel 24-2.

Leif Mosegaard - 8/6 2010

 

 

Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009