00
Gæster » Regler for brug af golfbiler


Regler for brug af golfbiler

Golfbiler skal bestilles forud, da klubben kun ejer 1 bil - se i øvrigt regler for leje af bil nedenunder.Dejbjerg, den 15. juni 2006
Revideret den 1. maj 2007
Revideret den 6. juni 2012

Retningslinier for brug af golfbiler i Dejbjerg Golf Klub

1. Inden et medlem investerer i en golfbil eller køber en part af en golfbil, skal vedkommende godkendes af bestyrelsen til at måtte køre på banen. Bestyrelsen kan anmode om en lægeerklæring. Dette gælder også medlemmer som ønsker at låne sig frem til golfbiler.

2. Bliver medlemmet godkendt og er der ingen ledige pladser i garagen, vil vedkommende blive skrevet op på en venteliste på kontoret. Når der bliver en ledig plads må medlemmet flytte en eventuelt indkøbt bil til den ledige plads.

3. Kun personer med fysiske problemer, kan leje eller låne bil i klubben.

4. Alle golfbiler, som kører på Dejbjerg Golf Klubs baneanlæg skal have motoransvarsforsikring som følger bilen.

5. For godkendte medlemmer udfyldes skemaet "Ansøgning om at må bruge golfbil i Dejbjerg Golf Klub", som opbevares på kontoret.

6. Der kan være perioder, hvor banens tilstand kan hindre at man må køre på banen i biler.

7. Undtaget fra denne regel er: holdledere til DS turneringer, dommere, banekontrol og når gæster på banen i forbindelse med baneleje skal serviceres på banen (f.eks. Skjern Bank Turnering, Røget Helt og lignende arrangementer).

 

Dejbjerg Golf Klub | Letagervej 1 | 6900 Skjern | Tlf.: 97350009