Handicap golf

”Det er noget, jeg går op i – altså golf. Vil gerne med til Special Olympics Idrætsfestival i Frederikssund næste år” - udtaler 25 årige Poul Erik Jørgensen fra Tarm.

Lyst til mere golf
I Dejbjerg Golf Klub er der mulighed for at deltage i en Tilpasset golfskole, hvor deltagerne over 5 lektioner får mulighed for at lære de grundlæggende golfslag og teori. Udover instruktion fra klubbens træner, er der frivillige medlemmer der stiller sig til rådighed.

I Dejbjerg Golf Klub er det Hanne Häggqvist, der står for den Tilpassede Golfskole.

Kontaktinformation

Hanne Häggqvist
Dejbjerg Golf Klub
tlf.: 97 35 00 09
e-mail: kontor@dejbjerggk.dk

Fakta om Tilpasset Golfskole


Indhold:

Undervisning i golfregler
Praktisk træning (sikkerhed, stance, grip, balance, golfsving, chipping, sandspil, putting).
Spil på par 3-bane
Kaninmatcher
Indmeldelse i golfklub

Form:
På golfskolen får man udleveret undervisningsmateriale og logbog (golfreglerne kan fås som lyd-CD)
Tilbud om en fadderordning – tilknytning af en fast person, du kan spørge til råds og få hjælp fra.

Du kan låne nødvendigt udstyr af klubben.

Under hele golfskolen opfordres du til at træne så meget, du overhovedet kan på drivning range og par 3-banen. Det er her, du lærer at spille golf og får den nødvendige øvelse!

Golfskolen gennemføres som en blanding af tilpasset teoriundervisning i regler, golfudtryk og forståelse af banen, samt den praktiske træning. Der skiftes mellem tilpasset teoriundervisning, teorien i praksis, gruppearbejde og praktisk træning.

Det koster 500 kr. at deltage i golfskolen.