« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 25. september 2017

Skrevet d. 27/09-2017 af: Jens Peder Jespersen

Referat fra baneudvalgsmøde 25. september 2017

Deltagere:
Jens Peder Jespersen, Ida Fyhn Madsen, Leif Simonsen, Carlo Jensen, Peder Bro Iversen, Erik Peetz.

Afbud:
Claus Christensen, Johnny Streit, Peder Nordestgaard,

Referent:
Jens Peder Jespersen,

 

Svampeskader på banen:
Der er desværre konstateret Dollar spot flere steder på vores bane. ”starter som små runde døde pletter”.
Dollar spot er en svampesygdom der breder sig hastigt, hvis den ikke bekæmpes med sprøjtemiddel.
Dette middel er desværre temmelig dyrt, og en komplet sprøjtning af vores bane vil koste ca. 100.000 kr. for 3 gange behandling.
Vi har valgt i første omgang, at behandle greens og forgreens, og derved holde vores omkostninger nede på et acceptabelt niveau. Ca. 20.000 kr. i 2017 regnskabet.

Hul 1.
Der skal etableres et dræn i det våde område i slugten venstre side. Drænet forbindes til det eksisterende dræn der i området.

Hul 13.
Der skal drænes bag og i venstre side ved green. Drænet forbindes til brønden foran green.

Hul 17.
Der drænes i højre side og foran green. Forbindes til eksisterende drænledning.

Hul 10.
Der etableres en trappe op til green. Trappen laves med beton byggesten og belægges evt. med kunstgræs. Trappen skal laves, så den er klar fra starten af sæsonen 2018.
Området omkring broen skal holdes lavt bevokset. Der skal holdes ryddet så man kan se vandløbet.

Broer på 10 og 11.
Vores broer står til udskiftning, da de er rådne i trækonstruktionen. Broerne kan ikke bære vores maskiner meget længere, så der skal findes en løsning nu.
Leif Simonsen tager kontakt til Nordea, da de har sponsoreret vores nuværende broer.

Indspilsområdet:
Det tætklippede område til 50 m indspil ønskes flyttet, så det bliver mere jævnt at slå fra. Området skal rettes op med sand fra vores lager, og derefter bruges græsset igen som rullegræs.
Arbejdet laves uden udgifter til materialer, og med mest muligt frivilligt arbejde.

Hul 2.
Hegnet til beskyttelse af spiller på hul 6s green, for udslag fra hul 2 gul/hvid tee laves nu.
De hvide pæle fjernes i venstre side som et forsøg resten af sæsonen. Giver det mod forventning problemer med spil fra forkert fairway, kommer pælene op igen. 

 

På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen