« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 13. juni 2017

Skrevet d. 16/06-2017 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 13. juni 2017

Deltagere:   Frits Christensen (FC), Hanne Pliniussen (HP), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Inger Marie Andersen (IMA), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI) og Hanne Häggqvist (HH)

Afbud:          Peder Nordestgaard

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. maj 2017.
  Referatet blev godkendt og underskrevet.

 2. Økonomi.
  Medlemsstatistik. Er det realistisk at nå 700 senior medlemmer med de personer der er tilgængelige? Det er små årgange der er at tage af. Greenfee statistik. Ser fornuftigt ud. HH skal samle 2 bolde i weekender til 4 bolde, så der bliver plads til flere. Diskussion af den økonomiske situation. Budgettet for 2017/2018 skal være færdig før sommerferien. Bestyrelsen mødes og diskutere dette og laver en handlingsplan. Hvad kan der reguleres på og hvad er konsekvensen? Interne rutiner. Inden bestyrelsesmødet havde KD og HPM møde med Leif Simonsen og HH. Ud fra de kommentarer der kom på mødet, bliver de interne rutiner rettet til og sendt til bestyrelsen. De allerede beskrevne rutiner vedr. shoppen sættes ind i dokumentet. Kloakproblemet. Det skal laves nu. 

 3. Hvervning af nye medlemmer.
  IMA orienterede om de tiltag som begynderudvalget er involveret i – sweetdeal, open by night og åbent hus. KD – er det indbydende nok og informativ nok for helt fremmede, når de kommer ind i klubhuset. Kan der sættes en infoskærm op samt en hylde med foldere lige inden for døren. Få fat i en, som aldrig har været her før, og bed dem om at fortælle hvordan de ser på klubben og info til nye. Til næste år skal der laves hold, så det er tydeligt for nye, at det er den dag man begynder – der er tilsyneladende nogen, der er i tvivl. Dette skal i gang først på året i 2018. Hvordan får vi det kommunikeret ud til juniorer, at det kun koster 500 kr. at være medlem her i Dejbjerg? Har tiltaget med et få et gavekort for hvert nyt medlem givet noget? Indtil nu 1 nyt medlem. Gadefester kan holdes her i Dejbjerg. Gadeturnering. Greenfee voucher, som er blevet uddelt til Open by Night er de blevet brugt? HH undersøger. Begynderudvalget opdaterer hjemmesiden - IMA. IMA aftaler møde med DGU angående nybegyndere og juniorer.

 4. Jubilæum.
  Det næste arrangement er uge 29, hvor der pt. er booket 918 ind. HH søger hjælpere. Der holdes planlægningsmøde onsdag den 28. juni kl. 19.

 5. Tilbygning til golfbiler.
  Vi har endnu ikke hørt noget fra Jysk Energi, HH rykker for svar samt Sdr. Lem Andelskasse Fond, KD rykker for svar. Erik Peetz står for projektet med tilbygningen og KD er tovholder. JPJ forslog at vi kontakter Cartop.dk. KD kontakter dem. Der er etableret strøm for de 7.000 kr. vi har fået fra Rahbek Fonden. KD orienterede om, at DGI har en ansat til at vejlede med hensyn til fundraising. Vedkommende kontaktes vedr. projektet tilbygning til golfbiler.

 6. Træning.
  KD orienterede om mødet med Johnny, Flemming og Søs. Golf og gode ben – Annoncen sendes til Skjern Håndbold, som vi beder om at sende den med i deres næste nyhedsbrev. Sweetdeal – der er solgt ca. 70 nu. De andre ting, der blev talt om på mødet, er companydays, søndags jazz, spil golf med en håndboldspiller, fødselsdagsarrangementer. PR udvalget laver skrivelse til gæster i restauranten.

 7. Medlemsundersøgelsen fra Golfspilleren i Centrum.
  FC forslår at punktet udsættes til et møde udelukkende til Golfspilleren i Centrum, når vi har modtaget rapporterne. Dette blev vedtaget. Til dette møde skal HH forberede med de vigtigste ting. Godt hvis bestyrelsen selv kikker på tallene. HH sender link og brugernavn.

 8. Orientering fra udvalgene.
  Turneringsudvalg
  – HP – Proens dag gik rigtig godt. På hjemmesiden mangler der info om turneringer. HH gjorde opmærksom på, at de samme info som er på opslagene ligger under kommende turneringer. Der mangler især info om Regionsgolf og Carlsberg Hulspilsturnering.
  Begynderudvalg – Intet at bemærke.
  Sponsorudvalg – Intet at bemærke.
  PR-udvalg – FC - Der sker mange ting i udvalget. Der skal strammes op på aflevering af materiale til annoncer. FC hvem i bestyrelsen vil dele folderen ud hvor? Reklame ved A11.
  Baneudvalg – JPJ – Den købte maskine er ikke leveret endnu, da der mangler gromere.
  Juniorudvalg – PBI – Der er sendt mail ud med invitation til juniorlejr.
  Sportsudvalg – PBI – Der spilles Danmarksturnering i weekenden. 

 9. Orientering ved formand og daglig leder.
  KD orienterede om at Probox ikke kan håndtere 9 hullers voucher. Dette er et ønske til Probox. KD orienterede om mødet med Frank M. Kristiansen fra DGI og vort fremtidige medlemskab af DGI. DGI har nogle ressourcer vi kan trække på. Open by night i Tarm. KD og HPM er på standen. Danmarks bedste golfhul. Vi indstiller at hul 18 er Danmarks bedste golfhul. Sendes ind til DGU senest den 30. juni sammen med et billede. Diskussion af No Show. Der er alt for mange som ikke bekræfter deres tider. I perioden 1. oktober 2016 – 15. juni 2017 er der 685 No Show, hvilket svarer til 171 x 4 bold tider og 28,5 timers golf. I perioden 1. april 2017 – 15. juni 2017 er der 282 No Show, hvilket svarer til 71 x 4 bold tider og 11,75 timers golf. Der sendes info ud til medlemmer.

 10. Eventuelt.
  Intet at bemærke.