« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 21. september 2017

Skrevet d. 25/09-2017 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 21. september 2017

Deltagere:   Hanne Pliniussen (HP), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Peder Nordestgaard (PN), Hanne Häggqvist (HH). Desuden deltog Frits Christensen (FC) fra punkt4.

Afbud:          Inger Marie Andersen

Referent:     Hanne Häggqvist

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. august 2017.
  Referatet blev godkendt og underskrevet.

 2. Økonomi.
  HPM – vi er foran budgettet med greenfee indtægterne. Medlemsstatistikken blev gennemgået og kommenteret. 

 3. Ombytning af greenfee kort.
  I bestyrelsesreferat fra den 29. februar 2016 står der: Greenfee kort/voucher. Det blev besluttet at de gamle greenfee kort skal byttes. Der sendes mail ud til de som har greenfee kort og som vi har kendskab til. Skal byttes senest den 30. september 2016. Herefter kan greenfee kortene stadig benyttes. Der skal være en flexibel overgang. Ved ombytning fra 18 hullers greenfee kort til kort til pay & play banen og tilbage igen, er udløbsdatoen altid den samme som den oprindelige. HP har lavet et oplæg til et nyhedsbrev angående ombytning. Der skal henvises til købeloven. KD retter HP’s oplæg til.

 4. Medlemsmødet den 16. august.
  KD er ved at skrive et nyhedsbrev nr. 2. Der er møde angående sponsorarbejdet den 11. oktober kl. 19.00 Der er møde angående shoppen onsdag den 27. september kl. 19.00. Der sendes reminder ud mandag.

 5. Jubilæum.
  Der er pt. tilmeldt 38 til receptionen på lørdag.

 6. Tilbygning til golfbiler.
  Der er lavet tegninger, hvor garagen bygges til bagrummet og med skydeporte ud mod vejen. Der er kommet byggetilladelse. Der arbejdes på sagen.

 7. Træner.
  Der arbejdes på sagen.

 8. Golfhæftet og andre greenfee rabatter.
  Der var en lang diskussion om hvorvidt vi skal bibeholde den nuværende ordning eller ej. Enighed om at den nuværende ordning inkl. Golfhæftet bibeholdes. Vi har et produkt, som vi er stolte af og derfor skal vi bibeholde vore priser.

 9. Tilbud om lotteri og skrabelodssalg.
  Vi takker nej til disse tilbud.

 10. Orientering fra udvalgene.
  PR udvalget – FC – Lars Nørgaard og Peter Larsen er nu med i udvalget og overtager Johnnys opgaver. Den router vi har nu skal undersøges, om den er god nok eller om der skal anskaffes en ny.

  Turneringsudvalg – HP – De flyttede turneringer (Klubmesterskab og Greenkeeperens hævn) er bemandede. Glædeligt at der var over 50 tilmeldte til den oprindelige weekend med Klubmesterskab.

  Sponsorudvalg – HH – Sponsordagen er vel overstået trods det at vejret satte en stopper for spillet.

  Baneudvalg
  – JPJ – Der er god drift igen efter al den regn. Der er købt en brugt fairway klipper til 85.000 kr. + moms. Vedrører næste regnskabsår. Der
  kigges på en investeringsplan for næste regnskabsår. Der må max. investeres for 300.000 kr. HP spurgte til det lovede net ved teestedet på hul 2. Bliver snart sat op. Materialerne er på plads.

  Sportsudvalg – PBI – Der er afslutning for juniorer fredag i uge 29.

 11. Orientering ved formand og daglig leder.
  KD orienterede om at HH har en liste over alle de medlemmer, som har givet tilsagn om at hjælpe i klubben. De har givet tilsagn enten via Golfspilleren i Centrum eller ved personlig henvendelse. HH skriver til alle, der gennem Golfspilleren i Centrum har sagt ja til at hjælpe, og takker dem for det, og at der vil blive rettet henvendelse til dem, når der er behov for hjælp.
  Der skal defineres nogle arbejdsopgaver på banen som f.eks. bunkerholdet. Det skal være en selvstændig styrende og arbejdende gruppe, som i dagligdagen ikke skal involvere greenkeeperne.

  KD deltager i Firkløver møde i Herning den 26. september.

  Shoppen holder lukket i weekenderne i oktober.

  Kontingentopkrævningen den 1. november. Der sendes nyhedsbrev ud om at 1. rate betales den 1. november.

  Der tilmeldes 1 hold til Kvalifikationsrækken i 2018.

 12.  Eventuelt
   
  Intet at bemærke.