Lokal Regler

Lokale Regler

LOKALE REGLER FOR DEJBJERG GOLF KLUB

 

 1. Banemarkeringer:
  Hvide pæle eller hvid maling:        Out of bounds
  Gule pæle eller gul maling:            Vandhazard
  Røde pæle eller rød maling:          Parallel vandhazard
  Blå pæle eller blå maling:              Areal under reparation
  Blå pæle med sort top:                 Areal under reparation med spilleforbud
   
 2. Stier som er belagt med stenmel eller grus er kunstigt overfladebelagte: Lempelse efter Regel 24-2b. Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.
 3. Træflis er løse naturgenstande: Lempelse efter Regel 23-1.
 4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer: Lempelse efter Regel 24-1.
 5. Den bane nære asfaltkant langs vejen ved hul 1, 7, 13, 14 og 16 danner out of bounds grænse.  En bold, der skærer en af ovennævnte out of bounds grænser og kommer til hvile på en anden del af banen er out of bounds.
   
 6. Ved spil af 2. hul er 6. hul out of bounds og ved spil af 15. hul er 13. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer: Lempelse efter Regel 24-2b.
   
 7. Alle gule, røde og blå pæle, 150 m. afstandspæle samt træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
   
 8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen og flytningen er uforsætlig. Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal boldes spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres. 

Straf for overtrædelse af disse Lokale Regler:

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

9. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand    ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde,    bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil    (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

Godkendt af DGU marts 2016

Afstandsmarkeringer målt til forkant af green

Hvid pop-up 200 meter
Gul pop-up eller markeringspæl 150 meter
Rød pop-up 100 meter