vis nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 17. september 2018

Skrevet d. 01/10-2018 af:

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2018 kl. 17.00 i klubhuset

 

Deltagere: Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Frits Christensen (FC), Inger Marie Andersen (IMA),Hanne Pliniussen (HP), Erik Byskov Larsen (EBL).

 

Referent: Inger Marie Andersen

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. august 2018

 

Referat:

Godkendt og underskrevet.  

 

2. Regnskab og budget

     Aktuelt regnskab og budgetopfølgning.

     Alternativ energiforsyning – evt. udskiftning af oliefyret (PBI).

 

Referat:

Tallene blev gennemgået.

Lånet til det gamle Skjern Erhvervsråd er blevet indfriet.

Økonomien følger budgettet, og viser pt. et fint overskud.

Alternativ energiforsyning:

Vi har nu fået et tilbud, men afventer et tilbud mere, før beslutningen tages.

 

3. Medlemssituationen

Hvordan ser det ud med medlemmer i de forskellige kategorier?

 

Referat:

 

Medlemsstatistik med hovedgrupper:

  05.01.18 01.03.18 09.05.18 26.06.18 11.08.18 13.09.18
Seniorer 573 575 605 618 625 632
Ungdom 55 55 63 62 69 68
Flex, langd. passiv mm. 238 234 219 222 225 224
Prøvemedlemmer 11 11 29 33 45 41
I alt 877 875 916 935 964 965

 

4. Dejbjerg Plantage

Orientering og drøftelse.

 

Referat:

Til orientering.

 

5. Golfspilleren i centrum

     Vi får ikke helt optimale karakterer i august måned fra gæsterne.

     Hvordan følger vi op?

 

Referat:

Banen ligger ikke så højt, som vi har sat som mål. Vi kigger nærmere på det samlede resultat næste gang, hvor resultaterne kommer fra vores egne medlemmer.

 

6.  Den fremtidige administration

 

Referat:

Bestyrelsen arbejder på en løsning, som indebærer en ansættelse på ca. ½ tid i administrationen.

Mange af opgaverne skal stadig klares ved frivillig arbejdskraft.

Der skal hen over vinteren, laves beskrivelser af de opgaver som løses på kontoret. Opgaverne skal beskrives så nøje, at opgaven umiddelbart kan overtages af andre.

  

7. Skilte på 18 hullers banen

Udvalget forelægger tilbuddet fra GLFR.

Hvordan kommer vi videre?

 

Referat:

Abonnement pr. år 15.000 kr. incl. moms, man binder sig for 3 år.

De kommer og måler banen op, satellitbilleder er taget. Vi kan efterfølgende låne materiale, så vi selv kan kortlægge dræn, sprinklere m.m. ind på kort.

Der kommer filer til baneguide og skilte, som vi så kan få lavet hos GLFR eller et lokalt skiltefirma. Der er også en elektronisk baneguide til telefonen med i pakken. Der kan lægges sponsorreklamer ind i baneguiden.  

 

JPJ og PBI kommer med en pris på renovering af de nuværende tee- og henvisningsskilte.

FC og HP finder en pris på nye teeskilte på stolper og en løsning til henvisningsskilte.

Forslagene medtages på næste bestyrelsesmøde.

  

8. Restauranten

Vi re blevet enige med Flemming om, at vi ikke fortsætter samarbejdet, når kontrakten udløber til nytår. Det er aftalt, at vi mødes i slutningen af september for at planlægge resten af sæsonen.

Hvad gør vi med hensyn til næste sæson?

 

Referat:

Vi begynder at undersøge mulighederne for at få lavet en aftale vedr. restauranten i næste sæson.

  

9. Forskellige opgaver omkring klubhuset

Vi besluttede på sidste møde, at der skal henvisningsskilte op på en stolpe. Hvor langt er vi kommet med det?

Erik efterlyser en diskussion om grus på P-plads og skærver imellem sponsorskiltene.

Indretning af den gamle shop. Er vi enige om indretningen. Hvem har/tager opgaven?

Der er sendt en ansøgning til kommunens ”Bandepakke” om indkøb af bord og stole så de frivillige kan bruge rummet.

 

Referat:

Henvisningsskilt på P-pladsen – der arbejdes på at få lavet en stolpe og skilte.

KD følger op på om kommunen har fået en mast til lys på P-pladsen.

 

Der laves ikke ændringer med belægning og skræver på P-pladsen for nuværende.

Grus foran den nye garage – det indkøbes sammen med den belægning som anvendes på stierne. 

 

Frivilligrum/turneringskontor/mødelokale – vi afventer svar på ansøgning sendt til kommunens Bandepuljen om et bord og stole.

Håndværkergruppen er klar til at gå i gang. PBI og HPM tager et møde med gruppen, så de kan komme i gang.

  

10. Træner i 2019

Kontrakten med Nicolas og aftalen med Herning fortsætter uændret i 2019.

 

Referat:

Der er lavet aftale. FC søger for der kommer besked ud til medlemmerne.

  

11. Strategiweekend i foråret 2019

Fastlæggelse af dato for strategiweekend og evt. indhold

 

Referat:

Generalforsamling bliver onsdag den 27. februar 2019.

Strategiweekend den 9. – 10. marts 2019.

  

12. Frivilligt arbejde i klubben.

Til orientering og drøftelse.

 

Referat:

Frivillig dagen forløb fint. Der var lidt større tilslutning end der plejer at være.

Der opfordres til at bruge frivilligrummet, når først det er etableret.

 

 13. Nyt fra udvalgene.

 

Referat:

Baneudvalget:

I morgen går 15. green på provisorisk green. Vi fastholder greenfee prisen indtil videre. Hul 16’s green forsætter lidt endnu.

Efter klubmesterskab tages store propper op. Her reguleres greenfee prisen til ½ pris.

Grøften på hul 11, bibeholdes som et åbent vandløb.

Sildebensdræn på hul 15 påbegyndes indenfor kort tid.

Der ønskes en ekstra bevilling til topdressing af alle fairways (prikke og sand). Det blev besluttet, at det skal sættes på budgettet for 2019.

Baneudvalget arbejder med forslag til en varig løsning af greens på hul 15 og 16.

   

Sponsorudvalget:

Sponsordagen gik rigtig godt. Næste år skal det ikke være en mandag. En fredag kunne forhåbentlig give et højere deltagerantal.

De holder møde næste mandag, hvor genforhandling af sponsoraftaler sættes i gang.

 

PR-udvalget:

Udvalget arbejder flittigt og det er lykkedes at få noget i de lokale dagblade.

 

Turneringsudvalget:

Der mangler stadig folk til turneringsudvalget, nogen til at taste og matchledere.

 

Juniorudvalget:

Juniorlejr – det var en kæmpe succes. Der var gode tilbagemeldinger fra forældre, som fik nogle glade børn hjem.

Der var en del, som kom igennem på den store bane.

 

Begynderudvalget:

Statistik:

Begynderudvalget har haft 52 nye prøvemedlemmer i gang i 2018.

Pt. har 40 % af prøvemedlemmerne fået bagmærke og tilkendegivet, at de vil være fuldgyldige medlemmer af klubben.

13,5 % har afbrudt efter at prøvemedlemskabet er udløbet.

28 % er stadig i gang. Vi håber de fleste når at få bagmærke inden sæsonen slutter.

De resterende 17 % har enten fået forlænget til 2019 eller der skal ske en opfølgning.

Der afholdes evalueringsmøde af begynderforløbet den 27. september 2018.

Afslutningen på onsdagsturneringer afholdes den 29. september 2018.

 

Baneservicegruppen:

Gruppen er rigtig glade for at køre i den nye bil. Der er 20 personer i gruppen, og det kører rigtig godt.

  

14. Nyt fra formanden.

 1.     Jeg er inviteret til et møde d. 25. september i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, som er i færd med at installere to golfsimulatorer.
 2.     Tilbud fra Oswald Academy om hjælp til at lave nye lokale regler i 2019.
 3.     DGI workshop d. 25. oktober.

 

Referat:

 1.     KD deltager den 25. september 2018 i et møde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter sammen med formændene i Åskov og Skærbækmølle, for at se de nye golfsimulatorer, centeret er ved at etablere.
 2.     Villy og Bjarne kan sagtens beskrive vores lokale regler 2019. De vil lave 2 aftener hen over efteråret og vinteren, hvor de præsenterer de nye regler for medlemmerne.
 3.     Invitationen sendes ud til bestyrelsen, som så efterfølgende melder tilbage om de kan deltage eller ej.
 4.     TV MidtVest kommer i klubben i morgen. En golfspiller skal gå 3 huller, herefter bliver han coachet og skal så spille 3 huller igen efterfølgende. KD
 5.     Der er firkløvermøde den 3. oktober. Vi beslutter at forsætter i samarbejdet i 2019.

15. Eventuelt.

     Punkter til næste bestyrelsesmøde, som afholdes d. 24. oktober.

 

Referat:

Der skal afholdes et medlemsmøde i slutningen af sæsonen. Fremad skal medlemsmødet også bruges til at fejre medlemmer, som har opnået fine resultater i løbet af året.

Pt. har vi kendskab til følgende gode resultater i 2018:

 •          DM veteran i regionsgolf
 •          Senior til 2. division

Carlsberg hulspil resultater skal også med på medlemsmødet.

Medlemsmødet planlægges til mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00.

 

Regelaftener med de nye regler til 2019.

 

Punkter til næste møde:

 •          Planlægning af medlemsmødet.
 •          Overvejelser om nye/flere folk til udvalg og bestyrelse.
 •          Skilte på 18 hullers banen.

o   JPJ og PBI kommer med en pris på renovering af de nuværende tee- og henvisningsskilte.

o   FC og HP finder en pris på nye teeskilte på stolper og en løsning til henvisningsskilte.

 •          Skiltestolpe og lysmast på P-pladsen.
 •          Alternativ energiforsyning.