vis nyhed

« Tilbage

Indkaldelse til generalforsamlingen den 23. november 2016

Skrevet d. 07/11-2016 af: Hanne Häggqvist

Dejbjerg, den 7. november 2016

 Til Dejbjerg Golf Klubs medlemmer!

 

Ordinær generalforsamling afholdes
Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Golfgården i Dejbjerg

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 

 4. Fremlæggelse af budget for 2016/2017 og fastsættelse af medlemskontingent og indskud. 

 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Forslag som ønskes behandlet skal være modtaget senest den 16. november 2016. 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Kurt Dalgaard – modtager genvalg
  Hans Peter Ø. Mikkelsen – modtager genvalg
  Vagn Krogsgaard – modtager ikke genvalg
  Mads Møller – modtager ikke genvalg

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

 9. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern.
  På bestyrelsens vegne

  Kurt Dalgaard                                        /                                           Vagn Krogsgaard
  Formand                                                                                             Næstformand  Efter generalforsamlingen serverer klubben et let traktement (ekskl. drikkevarer).

Du kan hente PDF her!