vis nyhed

« Tilbage

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 26. juli 2018

Skrevet d. 29/08-2018 af:

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dejbjerg Golf Klub torsdag d. 26. juli 2018 kl. 19.00.

 

I generalforsamlingen deltog 62 medlemmer.

 

Indkaldelsen var formuleret på følgende måde:

 

I forbindelse med at Dejbjerg Plantage er ved at blive solgt, har Dejbjerg Golf Klub fået tilbud om at købe det areal, som for øjeblikket lejes af klubben. Det drejer sig om 19,17 ha og omfatter sidste del af hul 1 samt det meste af bag-ni – hul 11 - 16.

 

Tilbuddet om købet er fremsat, fordi der i lejekontrakten er indført en bestemmelse om, at Dejbjerg Golf Klub i forbindelse med et salg har forkøbsret til det lejede areal til samme pris og på samme vilkår, som ejeren kan dokumentere, at han kan opnå til anden side. Ud fra dette er prisen sat til i alt kr. 2.755.000.

 

Bestyrelsen er i gang med at finde ud af, hvordan et eventuelt køb kan finansieres, således at der på generalforsamlingen kan fremlægges forslag til finansiering.

 

Hvis generalforsamlingen beslutter, at vi ikke skal købe arealet, kan lejekontrakten fortsætte uændret frem til 2035. Den årlige leje udgør pt. 71.400 kr.

 

Der vil på generalforsamlingen naturligvis blive rig mulighed for at diskutere fordele og ulemper ved et eventuelt køb.

 

Bestyrelsen beklager den korte indkaldelsesfrist, og at den ekstraordinære generalforsamling afholdes på et tidspunkt, hvor mange er på ferie; men vi skal senest d. 30. juli give svar på, om vi ønsker at gøre brug af vores forkøbsret.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Paul Johansen, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt til medlemmerne, sat på hjemmesiden og ophængt i klubhuset torsdag d. 19. juli. Der kan godt stilles spørgsmål ved, om indkaldelsesfristen derved er overholdt, men på grund af svarfristen vedr. forkøbsretten er det en hastesag, som bør kunne gennemføres.

Forsamlingen godkendte herefter generalforsamlingens lovlighed.

 

2. Beslutning om eventuelt køb af det af Dejbjerg Golf Klub lejede areal i Dejbjerg Plantage.

Formand Kurt Dalgaard ridsede situationen op og fremkom med bestyrelsens indstilling:

”Indstillingen fra bestyrelsen til generalforsamlingen er, at vi skal sige nej til købstilbuddet, da prisen er for høj.”

Kasserer Hans Peter Mikkelsen gjorde rede for, hvordan et køb eventuelt kunne finansieres og hvad det ville koste.

Efter en god diskussion var der afstemning om følgende formulering: Dejbjerg Golf Klub siger nej til købstilbuddet til den anførte pris, men vi anfægter samtidigt, at det er et reelt købstilbud, da hektar prisen er mere end dobbelt så høj som den gennemsnitlige pris. En mere realistisk pris, som også vil svare til prisniveauet i området i øvrigt, ville være på omkring 1,5 mio. kr. Hvis vi ikke kommer i forhandling med sælger, skal bestyrelsen snarest belejligt tage kontakt til køber for at markere sin interesse for at købe jorden.

Denne formulering blev enstemmigt vedtaget.

Kurt Dalgaard takkede for opbakningen til bestyrelsen.

 

3. Eventuelt.

Et medlem foreslog, at generalforsamlinger fremover skulle afholdes på skiftende ugedage.

 

Dejbjerg, den 26. juli 2018

 

 Paul Johansen

Dirigent