Kontingent opkræves via PBS.

Når kontoret meddeler via hjemmesiden at bagmærket er klar til afhentning efter at 1. rate er modtaget, kan bagmærket afhentes på kontoret. Bagmærket skal altid bæres synligt og er en betingelse for spil på den store bane. Til prøvemedlemmerne udleveres bagmærket, når begynderudvalget eller juniorudvalget skønner, at man har opnået den nødvendige viden og kunnen om golfspillet. Når et prøvemedlemskab efter 3 måneder er slut, skal der straks betales ordinært kontingent evt. reduceret efter aftale med kassereren afhængig af indmeldelsestidspunktet.

Kontingenttakster
Klik venligst her for en komplet liste over samtlige takster.

Fjernmedlemmer
Fjernmedlemmer skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en anden golfklub under DGU. Fjernmedlemskab kan kun tegnes hvis man bor længere fra Dejbjerg Golf Klub end på sin hjemmeklub.

Vigtigt
Skabsleje skal indbetales til 1. termin.

Et medlemskab tegnes for ét regnskabsår, og der skal betales herfor, uanset medlemmet flytter eller ikke benytter banen. Halvårlig indbetaling er ikke det samme som halvårlig medlemskab.

Såfremt kontingent ikke betales til tiden vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 75,- pr. medlem, samt spilleretten fratages.

Henvendelse til sekretariatet kan ske i den annoncerede kontortid. I øvrigt er man altid velkommen til at benytte green-fee kassen til meddelelser til sekretariatet.

Ændringer vedr. adresse, telefonnummer og mailadresse bedes meddelt sekretariatet.

Flexmedlemskab i Dejbjerg Golf Klub
Tanken bag indførelsen af flexmedlemskab er, at give flere mulighed for, at beholde og vedligeholde deres golf handicap og tilknytning til sporten, samt ikke mindst at tiltrække nye medlemmer blandt tidligere golfspillere, som ikke mener, at de vil kunne spille nok til at retfærdiggøre det årlige kontingent – men alligevel ønsker at spille nogle gange om året på ”rigtige” 18 hullers baner.

I den ånd og for at virke som et reelt alternativ til internet baserede klubber, eller et virtuelt medlemskab af klubber i andre lande, som ikke kan tilbyde løbende handicap regulering, har bestyrelsen i Dejbjerg Golf Klub fastsat prisen for et års flexmedlemskab til 1.000 kr. Gælder for både seniorer, ynglinge og juniorer.

Som flexmedlem, skal du kunne dokumentere at du har taget golfkørekortet i en klub under DGU.

Dette får du for et flexmedlemskab:

 • Ret til at spille ubegrænset mod betaling af greenfee her i Dejbjerg Golf Klub med 50 kr. i rabat på normal greenfee (gælder både 18 hullers banen samt pay & play banen).
 • Du må spille greenfee i de klubber som tillader flexmedlemmer fra andre klubber at spille. Dette er altid til fuld greenfee.
 • Du skal ikke betale indskud.
 • Fri brug af træningsbolde på driving range.
 • Du modtager Klub Nyt.
 • Du modtager Dansk Golf.
 • Du får det nye DGU-kort med mærket ”F” – for flexmedlemskab – og kan dermed spille på alle danske baner, der modtager spillere med et DGU-kort mærket ”F” hvilket formentlig er langt de fleste. Undersøg selv på www.golf.dk.
 • Dejbjerg Golf Klub administrerer dit handicap.
 • Du kan til enhver tid ændre til et fuldtidsmedlemskab mod at betale kontingent for de resterende antal måneder samt indskud (hvis dette ikke er betalt tidligere i Dejbjerg Golf Klub).
 • Du har stemmeret til klubbens generalforsamling:

Et flexmedlemskab betyder til gengæld:

 • Du skal betale fuld greenfee i andre klubber.
 • Du kan ikke gøre brug af de greenfee aftaler, som Dejbjerg Golf Klub har indgået.
 • Du kan ikke gøre brug af gratis aftale med Ikast Golfklub og Vejen Golfklub.
 • Du kan ikke tegne long-distance medlemskab i andre klubber.
 • Du kan ikke blive medlem af ”klubber i klubben”.
 • Du kan ikke deltage i klubbens turneringer.
 • Du kan ikke købe gæstekort eller spille på gæstekort.