Matchformer om tirsdagen

Slagspil I slagspil spiller deltagerne en 18 hullers runde, og den spiller, der har færrest antal slag (netto) for samtlige huller, er vinder. I Slagspil skal man spille bolden i hul. Når der er slagspil på programmet i vores klub spiller A-spillere altid slagspil, B-spillere vælger fra sæsonens start, om de vil spille slagspil eller stableford,  mens C-spillere spiller stableford  hele sæsonen – også selvom man har spillet sig ned i handicap  (undtagen i flagspil, hvor alle spiller slagspil).

Stableford spilles efter slagspilsregler, men spilleren opnår 2 points, når spillerens nettoscore er lig par. Er nettoscoren 1 over par gives 1 point og er nettoscoren mere end 1 slag over par, gives 0 p. Er nettoscoren 1 under par, gives 3 p., er nettoscoren 2 under par gives 4 p. osv.  En bold, som ikke kan give point, bør samles op.

Greensome En turnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er blevet valgt. Den anden bold samles op. Herefter skiftes spillerne til at slå. (Driver begge spillere out of bounds, må kun én af spillerne drive om). 
Udregning af hcp: Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4. Der rundes op eller ned.

Flagspil Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hendes bold ligger, når hun har brugt så mange slag, som banens par + hendes antal tildelte slag udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter hun på en ny runde, indtil slagene er brugt. Har man brugt alle sine slag inden det sidste hul, skal banen alligevel spilles færdig. Vinder er den spiller, som når længst.

Finsk stableford  På alle huller skal man kaste sin bold 1 gang. Dette kast er gratis og tæller ikke som slag.  Hvor og hvornår på hullet dette kast foretages bestemmer spilleren selv, men man skal stå på det punkt, hvor bolden ligger. Spilleren skal stå oprejst med vægten fordelt lige på begge ben, når kastet foretagesMan skal kaste medoverhånd.Foretager man ikke kastet, tildeles man 2 straffeslag

Tre-køllematch Stablefordmatch, hvor der kun anvendes 3 køller/jern/putter efter eget valg.
Der må kun medbringes 3 køller/jern på banen.

SnorematchHver spiller forsynes med en snor på ½ meter, og spilleren kan flytte sin bold i snorens længde 18 gange  inden for banens grænser – uden at tælle slag – f.eks. 18 gange på et hul eller fordelt på hullerne efter behovet. Ubrugt snor godskrives ikke og straffes ikke. 

Hallington  match

Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.

Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point.

Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag.

Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

 

Texas scramble
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere, på hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres 2. slag, af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 3. slag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 eller 5 gange.

 

Holdmatch
Hvert hold får udleveret en rød bold, som er den bold på runden, der er pointgivende til holdet. Hver spiller på holdet spiller et hul på skift med bolden i samme rækkefølge hele runden. Holdet bestemmer selv rækkefølgen før start. Bliver den røde bold væk, er man ude af præmierækken for rød bold.

 

Eclectic – spilles ikke i år
Turneringen spilles over 3 runder (se matchprogram). Hver spiller udfærdiger sit eget 18 hullers eclectic scorekortmed den bedste score på hvert hul fra de 1-3 runder, man har spillet. Man må derfor lave en kopi til sig selv fra de spillede eclectic runder, sådan man til slut kan udfærdige sit endelige eclectic scorekort. På eclectic scorekortet noteres datoen ud for hvert hul med, hvornår scoren er opnået.
Afleveres i underskrevet stand 14 dage efter sidste spilledag

 Rævematch:  Vores bane får denne dag nyt par på de enkelte huller. Hullets par afsløres, efterhånden som hullerne er færdigspillet. Turneringen er individuel Stableford med fuld tildeling af handicap. Du spiller almindelig Stableford med dine tildelte slag, men hullets par er ændret. Hullets par afsløres først på teestedet til næste hul. Påfør det nye hulpar på scorekortet og først nu kan du beregne dine Stablefordpoint for hullet. Det enkelte huls par er ikke blot nyt, men også bestemt af hvilken række du spiller i. Matchen startes med at vi sender et hold ræve (en rævebold) ud og spille banen – en ræv for hver række (A og B). Deres resultat for runden bliver banens par denne dag. Og disse er først anført ved teestedet på det efterfølgende hul. Der opfordres til at spille hullet færdigt, måske du har brugt færre slag end ræven! Eksempler: • Ræven B har spillet hul 1 i 5 slag, dermed er hul 1 et par 5 hul for alle B-spillere. Har du 2 streger på hullet, og spiller hullet i 7 slag får du 2 Stablefordpoint. • Ræven A har spillet hul 5 i 2 slag, dermed er hul 5 et par 2 hul for alle A-spillere. Har du 1 streg på hullet, og spiller hullet i 4 slag får du 1 Stablefordpoint. Vinder i de enkelte rækker: Den med flest Stablefordpoint. Turneringen er ikke tællende.