vis nyhed

« Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skrevet d. 26/02-2019 af:

Til Dejbjerg Golf Klubs medlemmer!

 

Ordinær generalforsamling afholdes

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 på Golfgården i Dejbjerg

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

     Beretningen kan sammen med udvalgenes beretninger læses her.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     Regnskabet kan læses her, og kan fås i klubhuset.

 4. Forelæggelse af budget for 2019 og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.

     Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent for alle medlemsgrupper.

     Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales indskud.

 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

     Der er ingen forslag.

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne.

     Der er ingen forslag.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er:

     Kurt Dalgaard – modtager ikke genvalg
     Hanne Pliniussen – modtager ikke genvalg
     Hans Peter Ø. Mikkelsen – modtager genvalg
     Inger Marie Andersen – modtager genvalg

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

     Nuværende er Erik Byskov Larsen

 9. Valg af revisor.

     Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern.

 10. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

 

Kurt Dalgaard                                   Peder Bro Iversen

Formand                                           Næstformand

 

Efter generalforsamlingen serverer klubben et let traktement (ekskl. drikkevarer).