« Tilbage

Info vedr hul 1.

Skrevet d. 26/01-2018 af: Jens Peder Jespersen

Som mange allerede har set er der blevet arbejdet af Hede Danmarks folk på sidste del af hul 1, med at fjerne de gamle grantræer på begge sider af hullet fra slugten og op bag green.

Det skal pointeres at golfklubben intet har med dette at gøre, og at arbejdet er lavet uden at er vi blevet inddraget i dette.
Vi er blevet informeret om at de berørte arialer vil blive fræset og nyplantet med små nye træer.
Skovens arbejdere har lovet at dette arbejde vil være færdig inden vores sæsonstart.

På vegne af greenkeeperne og baneudvalget

Jens Peder Jespersen