vis nyhed

« Tilbage

Meget velbesøgt medlemsmøde

Skrevet d. 24/10-2019 af: Af Jette Bentsen

Onsdag aften var medlemmerne mødt talstærkt frem, da Dejbjerg Golf Klub holdt medlemsmøde. Omkring 100 medlemmer fik en menu af information fra bestyrelsen, information fra chefgreenkeeper Leif Simonsen, kaffe og æblekage samt et inspirerende oplæg fra håndboldformand Carsten Thygesen.

Det var formand Inger Marie Andersen, der klokken 19 bød velkommen og kort fortalte om planen for aftenen.

Indledningsvist informerede kasserer Hans Peter Ø. Mikkelsen kort om økonomien, hvor der blandt andet i 2019 er brugt penge på køkken-renovering, nye maskiner til greenkeeperne og nye skilte på banen. Forventningen er fortsat et overskud i nærheden af de 400.000 kroner.

Dernæst informerede Inger Marie Andersen blandt andet om antallet af medlemmer - med fokus på antallet af prøvemedlemmer og hvor mange der fortsætter som egentlig medlemmer. I sæsonen 2019 har antallet af prøvemedlemmer været helt oppe på 95, hvilket blandt andet har sat behovet for mentorer under pres. 
Inger Marie Andersen fik også nævnt, at bestyrelsen i den første weekend i november drager på sommerhus-ophold med fokus på den fremtidige strategi i klubben. 

Efter bestyrelsen tog Leif Simonsen over og fortalte om planerne for de kommende måneder. Søer skal rengøres, dræn skal spules, popler skal fjernes, stier renoveres, bunkere opfyldes, frugttræer plantes - og en helt masse andet.
Chefgreenkeeperen glædede sig blandt andet også over, at sæsonen 2019 har budt på en fornyelse af maskinparken, hvilket har gjort greenkeepernes arbejde lettere på en række områder.

Efter kaffe med æblekage tog håndboldformand Carsten Thygesen over. Med vanlig sans for at fortælle anekdoter blev medhørerne taget med ind i det grønne univers Skjern Håndbold. Fokuspunkter som fællesskab, ligeværd og netværk blev forklaret - i en kontekst, der kunne overføres til golfklubben. Skjern Håndbold agerer professionelt både på banen - og over for sine ansatte og sine samarbejdspartnere, lod håndboldformanden forstå via diverse eksempler fra håndboldverdenen. 

Efter et par timer i klubhuset kunne medlemmerne sige "tak for i aften" og køre hver til sit - en informativ og hyggelig aften rigere.