Ordensregler

Ordensregler for spil på Dejbjerg Golf Klubs bane.

1. Det er enhver spillers pligt at udvise den fornødne omsorg for banen blandt andet ved at: - lægge turf på plads - rette nedslagsmærker op - rive i bunkers - hele riven lægges på plads i bunkeren igen efter brug - benytte de opstillede skraldespande til flasker, dåser, cigaretskodder og andet affald.

2. Tidsbestilling skal respekteres. Tider skal bekræftes i Golfbox eller på Probox før spilstart. Starttiden er fra starterhuset, hvor man kan orientere sig om antal tildelte slag i henhold til handicap, dagens flagplacering og eventuel midlertidig lokalregel. Det er ikke tilladt at begynde en runde på hul 10, hvis der er spillere på hul 9. Spillere, der begynder på hul 10, har ingen rettigheder.

3. Banens huller skal spilles i den rigtige rækkefølge.

4. Der må ikke spilles i hold med flere end 4 bolde ad gangen.

5. Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen – foursome undtaget.

6. I weekender og på helligdage har 3- og 4-bolde med starttider i tidsrummet klokken 10.00 – 14.00 fortrinsret. Det vil sige, at 2-bolde ikke skal forvente at blive lukket igennem ved start i dette tidsrum. To 2-bolde kan fra sekretariatets side lægges sammen til en 4-bold. Optimal spilletid for en 4-bold er 4 timer og 4 minutter.

7. Klubbens medlemmer skal have gyldigt bagmærke med medlemsnummer synligt på bag’en. Greenfee-gæster skal synligt have gyldig greenfee-kvittering.

8. Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen. Personalets skiltning og midlertidige afspærringer skal respekteres.

9. Letteste sommerpåklædning er shorts med ben og bluse med ærmer eller med brede stropper.

10. Hunde er velkomne, men skal føres i snor.

11. Overtrædelse af ordens- og etiketteregler skal påtales af ethvert medlem på stedet og kan medføre bortvisning og karantæne. En eventuel indberetning skal ske til ordens- og amatørudvalget senest 7 dage efter.

12. I perioden 15. november til 15. marts suspenderes punkt 3, således at en runde kan begyndes fra valgfri tee, hvis det ikke er til gene for øvrige spillere på banen. Det er især vigtigt at undersøge, om der er reserveret tid på hul 1, før spillet fortsættes efter hul 18. Spillere, som er startet på 1. tee, har altid fortrinsret.

 

 Januar 2017/Bestyrelsen, Dejbjerg Golf Klub