Regler ved turneringer

Tilmelding:
Tilmelding via Golfbox. Meldes der afbud, efter at startlisten er lavet, skal der altid betales matchfee. Hvis afbud skyldes særlige omstændigheder, tilbagebetales matchfee. Anmodning om tilbagebetaling skal ske til bestyrelsen. Eftertilmelding accepteres, såfremt der er ledige pladser undtaget i Klubmesterskaberne. Afbud og eftertilmelding skal ske til sekretariatet. Max. deltagerantal ved start på flere huller er 100 (der suppleres dog op til firebolde).

Starttider:
Det tilstræbes, at der søn- og helligdage startes kl. 09.00. Lørdage startes der kl. 13.30. Undtagelser vil være angivet i turneringsprogrammet. Banen er lukket 30 minutter før turneringsstart. Scorekort skal afhentes senest et kvarter før starttid. Ved ankomst til startstedet inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes to straffeslagi.h.t. regel 6-3. Senere ankomst medfører diskvalifikation.
Ved start på flere huller skal spillere, der er på banen, stoppe spillet 30 minutter før turneringsstart. Ved start fra hul 1 er banen åben 30 minutter efter, at sidste hold er startet.

Lige Scores:
(Slagspil)
Ved lige scores gælder følgende:
* Scratchturneringer: Sudden death om 1. pladsen, hvis tiden tillader det. Hul 8, 9 og 18 anvendes. Afgørende for efterfølgende placeringer er banens sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Hvis stadig lige - så lodtrækning.
* Handicapturneringer: Afgørende er banens sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Hvis stadig lige - så lodtrækning.

Ulovlige drivere og bolde:
Pr. 1. januar 2008 er der kommet nye regler, således flere typer drivere og bolde er ulovlige.
Listen over ulovlige drivere og bolde vil blive printet ud og sat i en mappe, der står på turneringskontoret.
Bliver turneringsledelsen gjort opmærksom på, at en spiller bruger en ulovlig driver vil den pågældende spiller blive diskvalificeret.

Afstandsmålere:
Det er tilladt at bruge afstandsmålere, som opfylder betingelserne i henhold til de lokale regler i klubbens turneringer.

Forsinkelse af spillet:
Utilbørlig forsinkelse af spillet i henhold til det af turneringsledelsen fastsatte tidsskema vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller, medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7). Gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation. For hulspil glæder regel 6-7 uden ændringer.

Brug af mobiltelefoner:
Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukkede under spillet.

Caddie:
Det er tilladt at bruge én caddie i turneringer, hvor der spilles 36 huller på én dag. Alle andre turneringer er det ikke tilladt med caddie.

Aflysning:
En turnering kan kun aflyses, hvis der ikke er tilmeldt min. 40 deltagere, eller turneringen, på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle.
Turneringsledelsen skal give deltagerne besked om aflysningen og tilbagebetale turneringsfee, men turneringsarrangørerne er ikke forpligtet til at godtgøre deltagernes udgifter, som de måtte have afholdt i anledning af turneringen.

Præmier:
I slagspil vil der normalt være præmier i både brutto- og nettorække. En eventuel pokal vindes af bedste bruttoscore. Der kan kun vindes i én række, og brutto går frem for netto.

I handicapturneringer spilles der i tre rækker fra gul og rød teested:
A: HCP 0,0 – 16,5 (damer 15,8) - B: HCP 16,6 (damer 15,9) - 32,1 (damer 31,7) - C: HCP 32,2 (damer 31,8) – 43 (damer 43)

I turneringer hvor der spilles fra hvid og blå teested:
A: HCP 0,0 – 14,9 (damer 13,4) - B: HCP 15,0 (damer 13,5) – 30,2 (damer 28,7) - C: HCP 30,3 (damer 28,8) – 41 (damer 39)

Vundne præmier skal afhentes ved præmieoverrækkelsen efter turneringen. Hvis en præmie ikke afhentes, går den videre til den næst placerede spiller i rækken; men spillerens placering bibeholdes.

Turneringer iøvrigt:
Foruden, de i programmet anførte turneringer, spilles der i perioden april til oktober hver tirsdag og torsdag henholdsvis dame- og herreturneringer. Endvidere spilles der i samme periode begynderturneringer på onsdage (se Golfbox).

Husk at tilmelde dig klubbens interne Carlsberg Hulspilsturnering. Der er meget flotte præmier, sponsoreret af Carlsberg Bryggerierne. Se Golfbox og opslagstavlen for nærmere informationer.

Banelukning.
Se Golfbox tidsbestilling.


Dejbjerg Golf Klub, 2016