Regler ved turneringer

Tilmelding:
Tilmelding via Golfbox. Meldes der afbud, efter at startlisten er lavet, skal der altid betales matchfee. Hvis afbud skyldes særlige omstændigheder, tilbagebetales matchfee. Anmodning om tilbagebetaling skal ske til bestyrelsen. Eftertilmelding accepteres, såfremt der er ledige pladser undtaget i Klubmesterskaberne. Afbud og eftertilmelding skal ske til sekretariatet eller tuneringslederen.

Starttider:
Det tilstræbes, at der søn- og helligdage startes kl. 09.00. Lørdage startes der kl. 13.30. Undtagelser vil være angivet i turneringsprogrammet.
Banen er lukket 30 minutter før turneringsstart. Scorekort skal afhentes senest et kvarter før starttid. Ved ankomst til startstedet inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes to straffeslagi.h.t. regel 6-3.
Senere ankomst medfører diskvalifikation.
Ved start på flere huller skal spillere, der er på banen, stoppe spillet 30 minutter før turneringsstart. Ved start fra hul 1 er banen åben 30 minutter efter, at sidste hold er startet.

Lige Scores:
(Slagspil)
Ved lige scores gælder følgende:
* Scratchturneringer: Sudden death om 1. pladsen, hvis tiden tillader det. Hul 8, 9 og 18 anvendes. Afgørende for efterfølgende placeringer er banens sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Hvis stadig lige - så lodtrækning.
* Handicapturneringer: Afgørende er, at det er laveste handicap der vinder. Hvis der er to med samme handicap, er det sidste 9, sidste 6, sidste 3 og derefter banens sidste hul. Hvis stadig lige - så lodtrækning.

Afstandsmålere:
Det er tilladt at bruge afstandsmålere, som opfylder betingelserne i henhold til de lokale regler i klubbens turneringer.

Forsinkelse af spillet:
Utilbørlig forsinkelse af spillet i henhold til det af turneringsledelsen fastsatte tidsskema vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller, medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7). Gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation. For hulspil glæder regel 6-7 uden ændringer.

Brug af mobiltelefoner:
Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukkede under spillet.

Caddie:
Det er tilladt at bruge én caddie i turneringer, hvor der spilles 36 huller på én dag. Alle andre turneringer er det ikke tilladt med caddie.

Aflysning:
En turnering kan kun aflyses, hvis der ikke er tilmeldt min. 40 deltagere, eller turneringen, på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle.
Turneringsledelsen skal give deltagerne besked om aflysningen og tilbagebetale matchfee, men turneringsarrangørerne er ikke forpligtet til at godtgøre deltagernes udgifter, som de måtte have afholdt i anledning af turneringen.

Præmier:
I slagspil vil der normalt være præmier i både brutto- og nettorække. En eventuel pokal vindes af bedste bruttoscore. Der kan kun vindes i én række, og brutto går frem for netto.
I handicapturneringer spilles der i 2-3eller 4 lige store rækker.
Teestedet der spilles fra, vil fremgå af turneringsprogrammet.
Vundne præmier skal afhentes ved præmieoverrækkelsen efter turneringen. Hvis en præmie ikke afhentes, går den videre til den næst placerede spiller i rækken; men spillerens placering bibeholdes.
Turneringsarrangørerne kan ved særligt forhold dispensere herfra.

Turneringer iøvrigt:
Foruden, de i programmet anførte turneringer, spilles der i perioden april til oktober hver tirsdag og torsdag henholdsvis dame- og herreturneringer. Endvidere spilles der i samme periode begynderturneringer på onsdage (se Golfbox).
Husk at tilmelde dig klubbens interne Carlsberg Hulspilsturnering. Der er meget flotte præmier, sponsoreret af Carlsberg Bryggerierne. Se Golfbox og opslagstavlen for nærmere informationer.

Banelukning:
Se Golfbox tidsbestilling.

Dejbjerg Golf Klub, 2020

 

 

Evakueringsplan