Old boys

Old Boys 2020

Vestjysk Old Boys har i mange år spillet en løbende turnering, hvor følgende klubber deltager: Holmsland Klit golf, Herning, Lemvig og Dejbjerg.

I Dejbjerg golfklub kan alle herrer, som er fyldt 55 år deltage, men ingen spiller kan få tildelt mere end 36 slag.
Det koster 300 kr. for greenfee, morgenmad, frokost og præmier at deltage pr. turnering. Der vil være morgenmad i klubhus fra kl. 7.30.
Mødetid på puttebane kl. 8.30, så gunstart kan sættes i gang kl. 9.00.
Frokost normalt kl. 14.
NB: Når vi spiller hjemme, er prisen 200 kr. 

Hver klub kan stille med 25 spillere.
Vi anbefaler jer at tilmelde jer til turneringerne, selv om der allerede er 25 tilmeldt, da der bliver lavet ventelister og erfaringerne fra tidligere år viser, at ventelisten også bliver anvendt.

Tilmeldingerne betragtes som bindende.
Ved for sent afbud vil der blive opkrævet et mindre gebyr til dækning af bestilt mad.

Tilmelding foregår som sidste år kun på golfbox. Find turneringerne under klubturnering og find der  Old Boys –Holmsland Klit golfklub eller alt efter hvilken klub, der står for arrangementet.

Nyt! Nyt!
Husk tilmeldingen er først gennemført, når du har indbetalt kr. 300 på reg.nr.: 7780 kontonr. 6216717 husk at skrive dit medlemsnummer og navn i forbindelse med bankoverførselen !!

Se spilleplanen på fanen herfor, hvor der er angivet tidspunkt for de forskellige turneringer, samt frister for tilmelding. 

Formand:     Charles Vendelbjerg Mobilnr. 51800862
  Ronald Houe Christensen Mobilnr. 21261360