Sådan bliver du medlem af Torsdagsherrerklubben

Tilmelding til torsdagsherrer 2022 sker ved indbetaling af kontingent til mobilpay eller
ved bankoverførsel.
 
Ved indbetaling angives medlemsnummer, navn, hcp og række.
Undlader du at angive række, placeres du i den række dit hcp berettiger til. 
Angiv hvis du ønsker at spille C-række fra teested 53.
 
Kontingent kr. 200,00 skal indbetales ved tilmelding (i april måned dog inden
månedsturneringen den 28. april)
 
Kontingent overføres til konto nr. 7608-1724163 eller mobilpay til 2928 5010.
 
Når ovenstående oplysninger er sendt og kontingentet for 2022 på 200 kr. betalt, er du klar
til at spille i Torsdagsherrerklubben.

Der spilles i 3 rækker:

A-rækken HCP +8,0 – 26,0 Slagspil
Nyt i 2021: A-rækkespillere m hcp over 12,2, som ønsker at spille stableford, kan tilmelde sig i B-
rækken.

B-rækken HCP 12,0 – 26,0 (19 – 29 tildelte slag)  Stableford
B-rækkespillere, som ønsker at spille slagspil, kan tilmelde sig i A-rækken.

C-rækken HCP 26,1 – 54 Stableford
C 53-rækken HCP 26,1 – 54 Stableford
Ønsker du at spille fra teested 53? Angiv ved tilmelding om du ønsker at spille i denne række.
Tæller på lige fod med i C-rækkens måneds- og årsresultat.