Peder Strandbygaard (formand)
Sæddingvej 14 Sædding
6900 Skjern
Mads Astrup
Jens Peter Jespersen