Bestyrelse

Bestyrelsen i Dejbjerg Golf Klub består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og som afgår efter tur med henholdsvis 4 og 3 medlemmer


Formand

Erik Byskov Larsen
Lavstrupvej 12, Vostrup
6880 Tarm
tlf. 97 374 212
mobil 20 234 212
lavstrup12@bbsyd.dk

 

 
Næstformand

Jens Møller Nielsen
Markleddet 40
6950 Ringkøbing
mobil 24 277 828
jmn@privat.dk

 

 
Kasserer

Hans Peter Ø. Mikkelsen
Vestervænget 8b.
6900 Skjern
mobil 40 825 779
hpmikkel@post10.tele.dk

 
Carsten Lauridsen
Møllegårdsvej 13, Borris
6900 Skjern
Mobil 23 389 142
Ckllauridsen@gmail.com

 
Karl Ole Nørgaard Nielsen
Velling Kirkeby 14a
6950 Ringkøbing
Tlf: 2368 2170
mail: kon@vestas.com
 

Peder Bro Iversen

Oldager Allé 30
6900 Skjern
mobil 20 302 389
pederbroiversen@gmail.com

 

 

Ulla Helene Simonsen
St. Blichers Vej 14c 1. t.h.,
6950 Ringkøbing
Mobil  22 255 811
ullahelene@yahoo.dk

 

Suppleant
Ubesat