Bestyrelse

Bestyrelsen i Dejbjerg Golf Klub består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og som afgår efter tur med henholdsvis 4 og 3 medlemmer

 
Formand

Frits Christensen
Vardevej 31
6900 Skjern
tlf. 97 351 022
mobil 51 508 899
hellefrits@live.dk

 

 
Kasserer

Hans Peter Ø. Mikkelsen
Vestervænget 8b.
6900 Skjern
mobil 40 825 779
hpmikkel@post10.tele.dk

 
Carsten Lauridsen
Møllegårdsvej 13, Borris
6900 Skjern
Mobil 23 389 142
Ckllauridsen@gmail.com

 
Erik Byskov Larsen
Lavstrupvej 12, Vostrup
6880 Tarm
tlf. 97 374 212
mobil 20 234 212
lavstrup12@bbsyd.dk

 
 
Karl Ole Nørgaard Nielsen
Velling Kirkeby 14a
6950 Ringkøbing
Tlf: 2368 2170
mail: kon@vestas.com
 

Peder Bro Iversen

Oldager Allé 30
6900 Skjern
mobil 20 302 389
pederbroiversen@gmail.com

 

 

Ulla Helene Simonsen
St. Blichers Vej 14c 1. t.h.,
6950 Ringkøbing
Mobil  22 255 811
ullahelene@yahoo.dk
 
Suppleant
Jens Møller Nielsen