Kære alle prøvemedlemmer.

Vi har nu endelig fået åbnet klubhuset så meget, at vi kan gennemføre Regel- og etikette undervisningen, som planlagt nedenfor.

Det er vores håb, at vi alle stadig vil holde de afstandskrav m.m. som klubben og sundhedsmyndighederne anbefaler, og af hensyn til alle, vil der være plads til maksimalt 20 deltagere på aften.

Undervisningen vil ske i det bagerste lokale i Cafe'en, da der er bedre plads end i kælderen.

www.danskgolfunion.dk/regelproeve

EKSTRA regel- og etikkette aften er den 1. september 2020 kl. 18.00

Tilmelding i Golfbox