Cafe' udvalg

Cafe' udvalget har til opgave at hjælpe i baren i månederne maj, juni, august og september, samt andet forefaldende arbejde i og omkring klubhuset.

 

 

Charlotte Svarrer
Smed Hansensvej 7
6940 Lem St.
tlf.     9734 1203
mobil 2469 0795
charlotte.svarrer@outlook.com

Elsa Boysen


Grete Christensen


Inge Møller


Karin SølvstenMargit JensenOle Møller


Peter Arnold Svarrer


Solveig Mahler


Erik Byskov