Lokale Regler

Nedenstående regler gælder særskilt for Dejbjerg Golf Klub:

1. Banemarkeringer:
              Hvide markeringer:                  Out of bounds
              Røde/gule markeringer:          Strafområder
              Blå markeringer:                       Areal under reparation
              Grøn top på pæle:                    Område med spilleforbud

2. Stier, som er belagt med stenmel eller grus, er kunstigt overfladebelagte og er derfor ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1 Alle andre veje og stier er integrerede dele af banen.

3. Den bane nære asfaltkant langs vejen ved hul 1, 7, 13, 14 og 16 danner en out of bounds grænse. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

4. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 2 og 6, er kun gældende ved spil af hul 2. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

5. Alle gule, røde og blå pæle samt træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2

Straf for overtrædelse af disse Lokale Regler:

Hulspil: tab af hul; Slagspil: Generel straf

Godkendt af DGU dec 2018

 

Afstandsmarkeringer målt til forkant af green

Hvid pop-up     200 meter

Gul pop-up       150 meter

Rød pop-up      100 meter

Blå pop-up         50 meter