Lokale Regler

Nedenstående regler gælder særskilt for Dejbjerg Golf Klub:

1. Banemarkeringer:
              Hvide markeringer:                  Out of bounds
              Røde/gule markeringer:          Strafområder
              Blå markeringer:                       Areal under reparation
              Grøn top på pæle:                    Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Den banenære asfaltkant langs vejen ved hul 1, 7, 13, 14 og 16 definerer out of bounds grænsen. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen. 

3. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 2 og 6, er kun gældende ved spil af hul 2. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1. 

4. Alle gule, røde og blå pæle samt støttepæle ved træer er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Straf for overtrædelse af disse lokalregler: Generel straf (Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 strafslag)

5. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel E-5: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, februar 2022

 

Afstandsmarkeringer målt til forkant af green

Hvid pop-up 200 meter
Gul pop-up    150 meter
Rød pop-up   100 meter
Blå pop-up      50 meter