VEDTÆGTER FOR DEJBJERG GOLF KLUB 

Læs vedtægterne her