Bliv klogere!

Vi vil efterhånden tilføje regelfortolkninger og svar om Golfreglerne 2019, som kommer fra medlemmerne, og som vi mener har generel interesse.

Du er velkommen til at sende en mail med en tydelig forklaring om spørgsmålet til en af os, og vi vil så efter bedste evne komme med et svar.

 


Villy Svinth
Tranebærvej 9
6920 Videbæk
Tlf. 61 332 582
villysvinth@gmail.com


Vagn Krogsgaard
Kærbyvej 16
6950 Ringkøbing
Tlf. 50 502 475
vagnkrogsgaard@msn.com
Bjarne G. Hansen
Drejøgade 17
6950 Ringkøbing
Tlf. 29 806 407
bgh@fyrbo.dk