"DEN LILLE GRØNNE" 

I vores klub for tirsdagspiger spiller vi en masse golf og konkurrerer både mod os selv og hinanden under hyggelige former og forsøger at forbedre vores handicap i den ugentlige kappestrid, og når runden er slut, er det tid til at gennemgå dagens oplevelser, mens man hygger sig og nyder forfriskninger i vores café i klubhuset.

Her i ”Den lille Grønne” har vi samlet oplysninger om matchformer, beregning af point, udfyldelse af scorekort, handicapregulering m.m. 

Det koster kun 250,- kr. at være med i hele sæsonen frem til vores afslutningsmatch 1. lørdag i oktober. Kontingentet indbetales ved sæsonstart. Det er muligt at prøvespille et par gange før man tilmelder sig. Hvis man ønsker at melde sig ind i klubben efter 1. juli betales halvt kontingent, kr. 125,-. 

Sådan gør vi om tirsdagen: 

Vi har følgende starttidspunkter: 

kl. 09.32 - 10.12, der er en samlet blokering med startliste, hvor man melder sig til på Golfbox
kl. 13.32 - 14.46, der er en samlet blokering med startliste, hvor man melder sig til på Golfbox
kl. 15.00
kl. 15.56 - 16.44, der er en samlet blokering med startliste, hvor man melder sig til på Golfbox
kl. 17.00.

Vær opmærksom på, at du tilmelder dig det rigtige tidspunkt på Golfbox.
Vi anvender scoreindtastning, men du skal altid aflevere dit scorekort. Husk underskrift og dato.

Der er lagt blokering ind i Golfbox, undtagen for juli måned, hvor vi selv booker i Golfbox og spiller med dem, der booker sig på sammen med os. Det gælder også, når vi er på besøg hos venskabsklubben Trehøje. 

En gang hver måned spiller vi match med obligatorisk spisning og præmier til de piger, som har lavet de bedste scores.

Tilmelding til disse matcher skal ske senest søndag klokken 18 - i Golfbox!

Sådan gør du:
Log ind i Golfbox – kalender – turnering, dato på matchen, tilmeld. 

Vi laver fordelingen efter A-B-C spillernes hcp, som beskrevet nedenfor. 

Matchprogrammet finder du her på hjemmesiden.

Vi er opdelt i 3 handicaprækker, som er fastsat ud fra det handicap, man har ved sæsonstart. 
Man skal dog altid spille i sit registrerede handicap.

1. tirsdag i hver måned anbefaler vi, at I spiller slagspil. Scoreindtastningen er opsat som om det var stableford. 

Scorekortet SKAL indeholde:

  •         Navn og medlemsnummer
  •         handicap
  •         tildelte slag
  •         matchform
  •         dato og evt. "pip"
  •         spillerens underskrift
  •         markørens underskrift
  •         stablefordpoint - og ved slagspil også antal slag.

Handicapregulering 
Når man har afleveret sit scorekort, beregner vi point til ”Årets score” og sender den aktuelle score videre til handicapregulering.

Tirsdagspigerne bliver reguleret hver gang de spiller tirsdagspigegolf.

Alle scorekort SKAL afleveres (også ved NR) og videregives til handicapreguleringen.  
Scorekortet skal indtastes elektronisk, når der er udarbejdet startlister.
Det nye handicap gælder umiddelbart efter, at man har forbedret det.

Birdies  
HUSK man kan vinde en fugl - hver tirsdag - hvis du får en birdie. 

HUSK at markere det på scorekortet med ”pip”. Du skal også skrive dig på listen på opslagstavlen i kælderen, hver gang du har lavet en birdie og listen skal underskrives af spilleren og markøren. ”Pip” udleveres ved efterfølgende match.
Der udleveres ikke ”fugl” til birdies lavet på udebane ved venskabsmatcher!

Sommerens score:

Inden sæsonen starter, deles alle spillere op i tre rækker, ud fra handicap. Den række man starter i, forbliver man i i forhold til opgørelse af sommerens score. Det er den enkelte spillers eget ansvar at få de to hcp rettet til, så de er korrekte ved sæsonstart.
Hver spiller indmelder løbende den bedste score på de enkelte huller. Når der er indmeldt på et hul er resultatet ”låst”, og der kan ikke vælges om. Når sæsonen er slut, opgøres antal forbrugte slag minus det spillehandicap, man havde ved årets start. Den spiller, som har udfyldt det bedste scorekort, er vinder af sommerens score.

 

Årets score:

Til hver tirsdagsmatch opgøres deltagernes points, og der udarbejdes resultatlister.

Der findes således hver tirsdag den bedste spiller i de tre rækker.

Vinderen af rækken tildeles 20 point, de resterende fordeles således:

2. plads = 17 point

3. plads = 14 point

4. plads = 12 point

5. plads = 10 point

6. plads = 8 point

7. plads = 6 point

8. plads = 5 point

9. plads = 4 point

10. plads = 3 point

11. plads = 2 point

de resterende = 1 point.

 

Da vi i Dejbjerg opgør resultater ud fra laveste hcp, kan der godt være pointlighed i spillet, men ikke placeringsmæssigt.

 

En spiller kan sagtens flytte række i løbet af sæsonen, hvis man forbedrer eller forringer sit handicap. Points fra den tidligere række føres med over.

Ved sluttidspunktet tæller alle point med i den række, man er i. Man kan således godt vinde A-rækken, selvom man har spillet halvdelen af sæsonen i B-rækken.


Mulige matchformer om tirsdagen, når vi spiller månedsmatch

Slagspil I slagspil spiller deltagerne en 18 hullers runde, og den spiller, der har færrest antal slag (netto) for samtlige huller, er vinder. I Slagspil skal man spille bolden i hul. Når der er slagspil på programmet i vores klub spiller A-spillere altid slagspil, B-spillere vælger fra sæsonens start, om de vil spille slagspil eller stableford, mens C-spillere spiller stableford hele sæsonen - også selvom man har spillet sig ned i handicap  (undtagen i flagspil, hvor alle spiller slagspil).

Stableford spilles efter slagspilsregler, men spilleren opnår 2 points, når spillerens nettoscore er lig par. Er nettoscoren 1 over par gives 1 point og er nettoscoren mere end 1 slag over par, gives 0 p. Er nettoscoren 1 under par, gives 3 p., er nettoscoren 2 under par gives 4 p. osv. En bold, som ikke kan give point, bør samles op.

Greensome En turnering, hvor 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er blevet valgt. Den anden bold samles op. Herefter skiftes spillerne til at slå. (Driver begge spillere out of bounds, må kun én af spillerne drive om).
Udregning af hcp: Laveste antal tildelte slag x 0,6 + højeste antal tildelte slag x 0,4. Der rundes op eller ned.

Flagspil Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hendes bold ligger, når hun har brugt så mange slag, som banens par + hendes antal tildelte slag udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter hun på en ny runde, indtil slagene er brugt. Har man brugt alle sine slag inden det sidste hul, skal banen alligevel spilles færdig. Vinder er den spiller, som når længst.

Finsk stableford  På alle huller skal man kaste sin bold 1 gang. Dette kast er gratis og tæller ikke som slag. Hvor og hvornår på hullet dette kast foretages bestemmer spilleren selv, men man skal stå på det punkt, hvor bolden ligger. Spilleren skal stå oprejst med vægten fordelt lige på begge ben, når kastet foretagesMan skal kaste med overhånd. Foretager man ikke kastet, tildeles man 2 strafslag.

Tre-køllematch Stablefordmatch, hvor der kun anvendes 3 køller/jern/putter efter eget valg. 
Der må kun medbringes 3 køller/jern på banen.

Snorematch Hver spiller forsynes med en snor på ½ meter, og spilleren kan flytte sin bold i snorens længde 18 gange inden for banens grænser - uden at tælle slag - f.eks. 18 gange på et hul eller fordelt på hullerne efter behovet. Ubrugt snor godskrives ikke og straffes ikke. 

Hallington match 
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.
Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. 
Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Texas scramble 
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere, på hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres 2. slag, af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 3. slag osv. Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 eller 5 gange.

Rød Bold holdmatch
Hvert hold får udleveret en rød bold, som er den bold på runden, der er pointgivende til holdet. Hver spiller på holdet spiller et hul på skift med bolden i samme rækkefølge hele runden. Holdet bestemmer selv rækkefølgen før start. Bliver den røde bold væk, er man ude af præmierækken for rød bold.

Eclectic - spilles ikke i år 
Turneringen spilles over 3 runder (se matchprogram). Hver spiller udfærdiger sit eget 18 hullers eclectic scorekort med den bedste score på hvert hul fra de 1-3 runder, man har spillet. Man må derfor lave en kopi til sig selv fra de spillede eclectic runder, sådan man til slut kan udfærdige sit endelige eclectic scorekort. På eclectic scorekortet noteres datoen ud for hvert hul med, hvornår scoren er opnået. 
Afleveres i underskrevet stand 14 dage efter sidste spilledag.