Baneservice

Der er nedsat et udvalg til varetagelse af banekontrol og baneservice bestående af et antal erfarne golfspillere med den daglige leder af sekretariatet som formand og koordinator.

Udvalgets opgave er, at udføre baneservice på banen efter et på forhånd udarbejdet vagtskema. Alle medlemmer af udvalget udstyres med et personligt identifikations-kort.

 

Preben Vils Pedersen
Jacob Faartoft
Elly Kjærgaard
Preben Bech

Bent Georg Jensen

Rolf Werner Christensen

Erik Byskov Larsen

Sigfred Simonsen
Aksel Krogsgaard

Carsten Lauridsen

Svend Nielsen

Børge Lund Hansen

Knud Erik Hedegaard

Ib Sørensen

Svend Erik Mouridsen

Niels Erik Grønbæk Jens Jørgen Jacobsen Ronald H. Christensen