Baneservice

Der er nedsat et udvalg til varetagelse af banekontrol og baneservice bestående af et antal erfarne golfspillere med den daglige leder af sekretariatet som formand og koordinator.

Udvalgets opgave er, at udføre baneservice på banen efter et på forhånd udarbejdet vagtskema. Alle medlemmer af udvalget udstyres med et personligt identifikations-kort.

 

Erik Byskov Larsen (formand)

Jacob Faartoft

Elly Kjærgaard

Preben Bech

Karl-Peder Termansen

Rolf Werner Christensen

Preben Vils Pedersen

Sigfred Simonsen
Aksel Krogsgaard

Carsten Lauridsen

Ole Christiansen

Børge Lund Hansen

Knud Erik Hedegaard

Jens Holm Mortsensen

Geo Pagaard Sørensen

Keld Jensen

Peter Sørensen