Forretningsorden

Forretningsorden for Dejbjerg Golf Klubs bestyrelse

§ 1 Mødernes placering og antal

§ 1.1 Bestyrelsesmøderne (BM) fastlægges for 12 måneder af gangen og fastlægges på første BM efter generalforsamlingen. Hvis behovet opstår, kan mødeplanen korrigeres i løbet af året.

§ 1.2 Møde antallet aftales på første BM efter generalforsamlingen. Der må påregnes et bestyrelsesmøde pr. måned. Måneder med lav aktivitet og juli måned kan møderne undlades.

§ 1.3 Af hensyn til økonomirapporteringen, må det forventes at BM er placeret lige efter den 15. i måneden.

§ 1.4 Forretningsudvalget (FU) holder møde efter behov.

 

Læs hele forretningsordenen her.