Regler 2024

REGLER FOR TORSDAGSHERRERNE DEJBJERG 2024. 

Torsdagsklubben har til formål at arrangere og afvikle golfturneringer på ude- og hjemmebane fortrinsvis for Dejbjerg Golf Klubs mandlige medlemmer. Torsdagsklubben skal endvidere danne rammen om et udviklende kammeratskab og klubliv.

LEDELSE

Torsdagsklubben ledes af et formandskab på 5 mand. Formandskabet vælges på generalforsamlingen, som kan afholdes i forbindelse med det sociale arrangement i tilslutning til årsafslutningsturneringen. 

MEDLEMSSKAB 

Alle mandlige voksne medlemmer af Dejbjerg Golf Klub kan optages som medlemmer. 
Kontingentet erkr. 250,-der betales ved tilmelding på konto nr: 7780-6764039. 

AFVIKLING 

Turneringerne afvikles torsdage i 2024 i perioden 4. april til 26. september, dog ikke på helligdage og heller ikke den 18. juligrundet Dejbjerg Golfklubs uge 29 arrangement.
Formandskabet eller et af formandskabet udpeget medlem er behjælpelig med afviklingen af de ugentlige turneringer herunder organisering og sammensætning af de enkelte hold.

TURNERINGSPROPOSITIONER 

Der spilles i 3 rækker, inddelt efter hcp. 
Der spilles fra tee 58, dog kan C-række spillere tilmelde sig C53, som spilles fra tee 53. 

A-rækken bliver op til HCP 16,5
B-rækken bliver HCP 12,4 – 26,2  
C-rækken / C53-rækken bliver HCP 26,3 – 54 
Der spilles slagspil (med undtagelse af månedsturneringerne) i A-rækken. 
B og C-rækken spiller stableford. 

Alle spillere i A-rækken med hcp over 12,4 kan tilmelde sig stableford / B-rækken – tilvælges ved tilmelding. 
Alle spillere med hcp 12,4 eller over kan tilmelde sig i slagspils / A-rækken – tilvælges ved tilmelding. 
C-række spillere, der ønsker at spille fra tee 53, tilvælger dette ved tilmelding. 
Undlader man ved tilmelding at angive hvilken række man ønsker at deltage i, placeres man automatisk i den række ens hcp berettiger til.  

I alle
måneds turneringer spilles “nærmest flaget” på hul 18. 
Konkurrencen gennemføres på tværs af alle rækker, og dagens vinder vil få overrakt præmien ved årsafslutningen. 
Hele sæsonen spilles i den række, man starter i. Medlemmerne er ansvarlige for, at der altid anvendes korrekt handicap. Medlemmer med ukorrekt handicap vil ikke blive registreret for den pågældende turnering. 

STARTTIDER 

Torsdag den 4. april er sæsonstart 2024.

Der er 4 startmuligheder at vælge mellem under klubturneringer: 

Torsdag herrernes sæsonstart 04.04.2024 kl. 08.30
 
Torsdag herrernes sæsonstart 04.04.2024 kl. 13.00  
Torsdag herrernes sæsonstart 04.04.2024 kl. 14.00 
Torsdag herrernes sæsonstart 04.04.2024 kl. 16.00 

Det er vigtigt at melde sig til på Golf Box. Det giver bedre overblik for alle med mulighed for livescore og hurtigere opgørelse af resultater. 
 
De 4 startlister frigives onsdag kl. 12.00, og du får din starttid via mail. 
Tilmelding på Golf Box skal ske senest tirsdag kl. 12.00. Der ikke kan forventes mulighed for eftertilmelding, medmindre der er plads på et 3-mandshold. 
Der spilles i A-, B- og C-rækker, (A slagspil, B og C stableford) 
Afslutningsmatch d.26.okt. kl. 13.00. Efterfølgende festmiddag med generalforsamling. 
Øvrige torsdage er der start kl. 8.30, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 16.00. 
Evt. ændringer vil blive opsat på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden under nyheder. Start udover disse tidspunkter skal være aftalt med formandskabet, da de i modsat fald ikke vil blive registreret. 
Månedsturneringer (den sidste torsdag i måneden) starter om formiddagen kl. 8.30, og om eftermiddagen kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 16.00. 

TORSDAG TURNERINGER 

Der spilles som hovedregel 18 hullers slagspil for A-rækken og 18 hullers stableford for B- og C-rækkerne. 
Der kræves tilmelding via Golf Box for at kunne deltage i Torsdags Turneringerne. 
Tilmelding på Golf Box skal ske senest tirsdag kl. 12.00, og der ikke kan forventes mulighed for eftertilmelding, medmindre der er plads på et 3-mandshold. 
Vær klar 10 minutter før din starttid. Opslagstavlen med startlister er hængt op på dagen.  Spiller sørger selv for at scorekort er udfyldt med navn, nummer, hcp, slag og underskrift. 
I mailen onsdag med start tid får spiller et nummer, som skal bruges, når man bruger live score indtastning på runden, hvilket formandskabet kraftigt opfordrer til at benytte. Husk at logge ud af score indtastningen efter runden.  
Scorekortet afleveres i kassen med det rigtige starttidspunkt. Scorekortene gennemgås og scores, som ikke allerede er tastet ind, bliver indtastet. Når alle er tastet ind, lukkes matchen, og alle hcp reguleres automatisk af Golf Box. 
Ved månedsturneringerne sidste torsdag i hver måned spilles stableford. For at komme i betragtning til vinpræmie ved månedsturneringerne er det et krav, at man deltager spisningen efter matchen samt at man har betalt kontingent. 

SCORESYSTEM 

For hver turnering spillet til personlig HCP tildeles 10 points og 1 point for hver slag man går bedre. For hver slag under sit HCP fratrækkes 1 point. Mindste score er dog 0 point. 
Scorekortet skal være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, HCP, tildelte slag og stableford point. 
Scorekortet skal være påført dato og underskrevet af spiller og markør. Såfremt scorekortet ikke er udfyldt som nævnt ovenfor, vil resultatet ikke blive registreret for den pågældende turnering. Ligeledes kan scoren kun registreres, såfremt mindst 2 medlemmer af torsdagsklubben har deltaget. 
Scorekortet afleveres efter runden i den dertil opstillede Torsdagsherrer Kasse. 
Den løbende stilling vil blive udsendt på mail til de enkelte medlemmer. 

REGULERING AF HANDICAP 

Handicap reguleres automatisk via Golf Box, så snart dagens turnering er afsluttet.  

PRÆMIER
 
Der spilles om Måneds- og Års præmier i alle 3 grupper. 
Månedsscoren for den enkelte spiller er totalen af de 2 bedste scores i de enkelte måneder i perioden 1. april til 30. september. Scorekort fra Old Boys-, senior- og venskabsmatcher, som afvikles på torsdage, medregnes og resultaterne tages direkte fra Golf Box. 
Vinderne af måneds præmie – gavekort til Dejbjerg Golfklub – offentliggøres umiddelbart efter sidste torsdag i måneden på opslagstavlen i kælderen. Ved ens score er vinderen det medlem som har det laveste handicap ved sæsonens begyndelse. 
OBS: Gavekortene skal være afhentet på kontoret senest den 15. okt. 2024! 
Årspræmier tildeles de medlemmer, der har de højeste scores ved sammentælling af månedsscoren for ovennævnte periode. 
Vandrepokal vindes af den bedste score i hver gruppe. Ved ens score er vinderen det medlem som har det laveste handicap ved sæsonens begyndelse. 
Formandskabet afgør antallet og størrelsen af præmierne under hensyntagen til antal deltagere i hver gruppe og Torsdag Herreklubbens økonomi.