Fællesskab forpligter

Dejbjerg Golf Klub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer og ansatte.

Dette betyder, at klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaver, som naturligt skal løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter.

Det forpligtende fællesskab er basalt for, at man kan tale om en klub.

Medlemmerne må i et vist omfang være indstillet på at yde noget til fællesskabet og klubben. I modsat fald har vi ikke en klub.

Bestyrelsen og klubbens ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads; men det er medlemmerne selv, der skal udfylde rammerne.

Listen over udvalg og udvalgsmedlemmer vidner om, at medlemmerne i Dejbjerg Golf Klub lever op til denne målsætning.