Klubbens historie

Vigtige punkter i Dejbjerg Golf Klubs historie:

1963
Poul Grene får ideen til at starte en golfbane efter en tur til England.

1966
Poul Grene, kredslæge Andreas Jensen og Jørgen Nordby Fynboe indkalder til møde på Bechs Hotel i Tarm.
40 familier giver tilsagn om medlemskab af golfklubben.

1966
I august køber man gården Lillebæk af Laurids Mortensen for 100.000 kr.

1967
30. januar 1967 afholdtes stiftende generalforsamling.
Vestjydsk Golfklub bestyrelse bestod af:
Formand: Poul Grene, Skjern
Næstformand: Erik Karlsen, Ringkøbing
Sekretær: Niels Skjerning, Skjern
Best. medl.: Andreas Jensen, Skjern
Best. medl.: Gregers Jæger, Ringkøbing
Best. medl.: Gerd Andersen, Ringkøbing
Best. medl.: Svend Sønderbye, Tarm

1967
23. september bliver de første 7 huller samt træningsbanen indviet.
30. oktober besluttes det at udvide banen til 9 huller.

1968
Klubben består af ca. 60 aktive medlemmer.

1969
Banen er nu udvidet til 9 huller. 78 aktive samt 12 passive medlemmer.
26. juni 1969 blev sportsklubben stiftet med Bent Ingolf som formand.

1970
Henrik Jakobsen klubbens første træner kom hver mandag og trænede.

1974
Arne Tinning ansættes som træner.
Klubhuset udvides med kælder og restaurant, som officielt indvies den 31. august.

1981
Roy Howett ansættes som træner.

1984
Frank Atkinson ansættes som træner.

1987
Anders Thygesen ansættes som træner.

1988
Bestyrelsen får fuldmagt til at undersøge mulighederne for at udvide banen til 18 huller.

1989
Anders Thygesen og Morten Stendorf er ansat som trænere.

1991
Frank Atkinson ansættes igen som træner og med Jens Veje som hjælpetræner.

1992
De sidste 9 huller indvies samtidig med 25 års jubilæumsfesten.

1993
Neil P. Elston ansættes som træner og med Claus Eliasen som hjælpetræner.

1993
Flemming Mikkelsen ansættes som chefgreenkeeper den 1. februar.

1995
Klubhuset renoveres og tilbygningen med kontor og turneringskontor bygges.

1996
Anthony (Tony) R. Green ansættes som træner.

1998
Klubben har nu 742 aktive medlemmer.

2000
Jesper Kjær Jensen ansættes af Tony som trænerelev.
Hanne Pedersen ansættes den 1. februar i sekretariatet.

2001
Karsten Klit (Festkokken) forpagter restauranten. Der er nu 801 aktive medlemmer.

2003
Der tilkøbes 11,2 ha jord og banen omlægges således at der bliver ligevægt mellem de første 9 huller og de sidste 9 huller. Klubben har nu 827 aktive medlemmer.

2005
Karl Peter Nielsen overtager forpagtningen af restauranten.
Den 1. juli åbnes pay & play banen.

2006
Hans Jørn Nielsen ansættes den 1. marts som chefgreenkeeper.

2007
Klubhuset er hen over vinteren 2006/2007 blevet gennemgribende renoveret. Det indvies den 5. april hvor også klubbens 40 års jubilæum markeres.
Charlotte (Lotte) Wohlgemuth overtager forpagtningen af restauranten pr. 1. april.

2010
1. januar - Jacob Nordestgaard ansættes som træner.
1. maj - Bettina Tarp overtager forpagtningen af restauranten.

2011
1. marts - Kurt Bøndergaard og Lasse Svenningsen forpagter restauranten.

2012
1. februar - Knud Erik Bollerup ansættes som chefgreenkeeper.

2013
1. januar - Michael N. Muldbjerg forpagter restauranten.

2014
1. januar - Johnny Streit ansættes som træner
1. januar - Restaurant Fru Madsen forpagter restauranten

2015
1. februar - Karsten Kastrup ansættes som chefgreenkeeper.

2016
1. marts - Regitze Møller Frich ansættes som restaurantleder
1. marts - Leif Simonsen ansættes som chefgreenkeeper

2017
1. marts - Flemming Jørgensen, Restaurant Stauning Havn overtager forpagtningen af restauranten.


Klubformænd:
1967 – 1969 Poul Grene
1969 – 1975 Bent Ingolf Christensen
1975 – 1982 Eigil Hansen
1982 – 1986 Ejvind Stokholm
1986 – 1988 Bent Ingolf Christensen
1988 – 1995 Ole Søborg
1995 – 2002 Preben Knudsgaard
2002 - 2010 Leif Mosegaard
2010 - 2014 Viggo Nielsen
2014 -         Kurt Dalgaard

A/S formænd:
1968 – 1983 Erik Karlsen
1983 – 1989 Ole Søm
1989 – 1997 Ove Bruun