Regler ved tordenvejr

Tordenvejr er IKKE golfvejr! At spille golf i tordenvejr er en potentiel livsfarlig situation. Enkeltstående træer, berøring af metalgenstande og de åbne arealer er alle elementer, som ubetinget bør undgås i tordenvejr.

Orientér dig om vejret og risiko for torden, inden du starter din golfrunde, og vis agtpågivenhed ved optræk til tordenvejr.

Det er spillerens eget ansvar, hvis en golfrunde påbegyndes, når vejrudsigten melder risiko for tordenvejr. Og ALTID spillerens eget ansvar at søge i sikkerhed i tilfælde af tordenvejr. Afvent IKKE signalhorn eller lignende advarsel fra klubben. Det er således hverken klubbens, medarbejderes eller frivilliges ansvar.

Signalhorn kan evt. anvendes af turneringsleder ifm. turneringer, og skal i givet fald altid respekteres.

Greenfee refunderes som udgangspunkt ikke som følge af vejrmæssige afbrydelser. Runden vil som oftest kunne genoptages, umiddelbart efter at tordenvejret er drevet over.

Råd og huskeregler i tilfælde af tordenvejr

Gode råd og simple huskeregler er INGEN GARANTI – men overholder du disse, kan du med stor sandsynlighed spille din runde færdig, når uvejret er drevet over:

  • Gå væk fra dit golfudstyr, da det virker som elektrisk leder. NB: Golfbiler er ikke sikret mod lyn.
  • Hold dig væk fra høje træer og master.
  • Lynnedslag er cirka 1 km. væk for hver 3 sekunder, der går imellem lynglimt og den efterfølgende torden.
  • Er der 5-10 sekunder imellem lyn og torden, er situationen farlig, og der bør straks søges ly.
  • Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og torden, er situationen meget farlig (lynet er mindre end 2 km. væk). Kan du ikke nå i ly, sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Gør dig så lille som muligt, luk øjnene og åbne munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat at den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.
  • Vi anbefaler at hente en app, hvor du kan følge lynnedslag i dit område via din mobil.