vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde 29. april 2015

Skrevet d. 08/05-2015 af: Hanne Häggqvist

Referat af baneudvalgsmøde den 29. april 2015

Deltagere:   Karsten Kastrup, Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Laura Tang Madsen, Johnny Streit, Aage Daugaard, Kurt
                  Dalgaard, Hans Peter Mikkelsen

Afbud:  Lars Elkjær Nielsen

Referent:     Jens Peder Jespersen


1. Banens tilstand.
   
Banen er i en ok tilstand det lidt sene forår taget i betragtning. De gl. huller 1-7 halter lidt men der er nu kommet gang i græsset.
    Hul 3 green har det ikke godt, der er næsten ingen rødder. Træerne på hul 3 skal fjernes hurtigst mulig, da dette vil hjælpe på
    hullets problemer med lys og luft.

2. Vandingsanlæg
   
Vandingsanlæggets styring er defekt. Indkøb af ny styrring er godkendt, og skal iværksættes snarest.

3. Personale
   
Der er i øjeblikket 4 fuldtidsansatte og 1 deltid.
    Arbejdstiden er 6,00 til 13,30 med 1 pause kl 9,30-10,00.

4. Pindplacering
   
Planen med 4 fire områder på greens skal følges fra nu. Der laves et tillæg til scorekortet som kan tages med ud på banen, med
    dagens pindplacering. Placeres ved scorekortprinter. Pindplaceringen står også i baneguiden.

5. Frivilligt arbejde på banen.
   
Laura kontakter emner fra Golfspilleren i centrum.
    
    Der skal arbejdes med at få frivillige til følgende opgaver.
    Opstamning af træer.
    Pleje af bunkerkanter.
    Boldopsamling på træningsbanen.
    Søhold.

6. Vandpost ved klubhuset
   
Vandhanen på klubhusets gavl sløjfes. Der skal etableres en ny forbedret vandpost ved området for vogn og køllevask.


På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen