vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 10. juni 2015

Skrevet d. 16/06-2015 af: Hanne Häggqvist

Referat af baneudvalgsmøde den 10. juni 2015

Deltagere:   Karsten Kastrup, Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Laura Tang Madsen, Johnny Streit, Kurt Dalgaard,

Afbud:  Lars Elkjær Nielsen, Aage Daugaard

Referent:     Jens Peder Jespersen

 

Mødet blev afholdt som en banevandring, hvor hele 18 huls og kortbanen blev beset.

Følgende blev diskuteret og besluttet på de enkelte huller

 

Hul 1. Området ved slugten med blå pæle skal opfyldes med jord, og eftersås nu. Der må indkøbes det nødvendige råjord til denne opgave.

Hul 2. Intet

Hul 3. Træer i højre side skal fældes nu. Entreprenøren kontaktes for dato.

Hul 4. Der skal tyndes ud i træer og buske venstre omkring green. Trafikken skal ledes længere væk fra green i venstre side, så der kan etableres et ordenligt græstæppe omkring denne.

Hul 5. Rough tyndes kraftigt både højre og venstre side.

Hul 6.Snor til klokken mangles.

Hul 7. Grøften skal buskryddes. Små grantræer i højre side tyndes ud. Grene der hænger længst ud ved gul/hvid tee fjernes.

Hul 8.Forslag om udvidelse af bunker i venstre side af fairway. Intet besluttet.

Hul 9. De 2 volde i højre side skal klippes som semirough på banesiden. Bagsiden kan stå som høj rough.

Hul 10.Intet

Hul 11. Rough i højre side skal indsnævres betydeligt i landingsområdet ca. 100-150 m fra gul tee. Området omkring green højre side af green skal forbedres. Der skal prikkes og evt. drænes. Trafikken skal ledes væk fra området.

Hul 12. Drænriller ved green skal repareres. Sti belagt med steenmel fra hul 11 til hul 12 ønskes. Laves når der tid til det.

Hul 13. Området med blå pæle i højre side ophæves.

Hul 14.Greenbunker flyttes tættere på green, og trafikken skal ledes højre omkring denne. Arbejdet ønsket udført i efteråret 2015

Hul 15.Der skal opstammes og klippes mellem træerne i højre side ved slugten. Drænrille ved slugten skal repareres. Det ny såede område omkring green har fin vækst, og kan snart tages i spil.

Hul 16. Rough bag søen klippes længere ind. Området bag søen skal står som semirough.

Hul 17. Fairway skal flyttes mod venstre, så hullet spilles i en lidt større bue. Semirough i højre udvides tilsvarende.

Hul 18.Intet

Indspil. Området skal holdes klippet som fairway.

Par 3 banen. Hele banen skal klippes så den er spilbar for alle. Fairway skal klippe så tæt på teestederne som muligt.

Hul 2 par 3.   Nøgle træer i højre side fældes, så der kan klippes med en større maskine mellem resterende træer.

Hul 3 par 3. Fairway skal klippes så bredt som muligt

Generelt for hele banen er roughen blevet alt for høj, og skal klippes eller tyndes ud overalt.

Baneudvalget er generelt tilfreds med banens tilstand, specielt ser greens ud til at være i god forfatning.

  

På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen