vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 12. oktober 2015

Skrevet d. 15/10-2015 af: Hanne Häggqvist

Referat af baneudvalgsmøde den 12. oktober 2015

Deltagere:   Karsten Kastrup, Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Lars Elkjær Nielsen, Aage Daugaard

Afbud:         Laura Tang Madsen, Johnny Streit, Kurt Dalgaard

Referent:     Jens Peder Jespersen


Mødet blev afholdt som en banevandring.

Følgende blev besluttet på mødet.

Arbejder der skal laves i løbet af vinteren.


Træningsbanen:
Der skal etableres et dræn fra foran udslagsmåtterne, og om til grøften bag boldhuset.
Kørevejen ind til boldkassen skal udgraves og opfyldes med stabilgrus. Der laves en svellevold så jord og vand fra bakken ledes væk fra vejen.

Hul 5 Kortbanen:
Der kan etableres en mindre sø i venstre side midt på fairway. Søen har to formål. 1. at afvande området omkring denne. 2. at give nye spiller mulighed for at lære at droppe korrekt, ved gule/røde pæle.

Hul 1:
Jon Kolstrup Fra Hede Danmark kontaktes omkring fældning af de sidste 6-7 store grantræer, i højre side.
4-5 grantræer bag den store eg i venstre side fjernes så træet fritlægges fra alle sider.
Ligeledes undersøges det om vi må rydde op i bunden, og fjerne træstubbene fra den sidste storm.

Hul 8:
Dræn på tværs af fairway ca. 80-100m. fra green. Drænet forbindes til eksisterende brønd ved fairwaybunker.

Hul 11:
Der skal drænes omkring green i højre side. Området lige over hassarden skal drænes så dette område bliver spilbart hele året.
Ny gul tee skal have særlig opmærksomhed, da denne mangler vækst i græsset.

Hul 12:
Fordybninger fra tidligere drænarbejde udbederes.

Hul 16:
Dræn på tværs af fairway i det våde område foran rød tee.
Det undersøges om der kan etableres røde pæle hele vejen lange buskaset i venstre side på hul 16 og videre ned langs venstre side hul 17.

Hul 18:
Drænes i det lave område.

Diverse:
Trækassen over vandingsanlæggets pumpe fornyes.På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen