vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 16. august 2011. 

Skrevet d. 11/08-2011 af:

 

Banevandring: 

a. Besigtigelse og beslutning om evt. fældning m.m. af fyrretræer ved hul 1 / øvelsesbanen. De 2 fyrretræer ved kaninteestedet og de 3 sidste i rækken op mod vintergreen skal blive, resten fældes. Der stubfræses og der sås græs. 

b. Besigtigelse og evt. beslutning om ændring i klippelinjen på fairway på hul 11. Klippelinjen ændres, så der klippes semirough fra begyndelse af den sidste bunker og til venstre side af den højre høj, så klippelinjen flugter imellem de 2 punkter. I foråret klippes fairway længere ned mod bækken. 

c. Besigtigelse og beslutning om plantning af yderligere træer ved hul 3 på pay & play banen. Der plantes ca. 15 træer i en blød bue mellem de 2 løvtræer, der står lidt frit ud mod hul 11. Dette for at lukke hullet ind mod green på hul 3 på pay & play banen. Træerne tages fra egelunden ved 16. green. 

d. Besigtigelse og evt. beslutning for beskyttelse af gul teested på hul 9. Der opsættes sort net 2,5 m langt og 2,5 m højt fra højre bagkant og skråt bagud. Der bruges lærkepæle. Der tyndes i bevoksningen ud for dameteestedet på hul 9, således at man fra gul teested på hul 10 kan se igennem træerne til teestederne. 

e. Behandling af øvrige emner fra medlemsmødet – skilt ved hul 4 og drikkevand ved hul 5. Vinke frem skiltet ved teestedet på hul 4 fjernes nu. Der etableres en vandhane, der hvor skraldespand og boldvasker står ved teestedet på hul 5. Vandet føres ud fra maskinhuset. 

f. Evt. øvrige emner, der ønskes behandler / drøftet på og omkring banen. Et medlem har spurgt om grøften på hul 1 ikke kan rørlægges, da grøften ikke pynter. Det blev diskuteret, og udvalget mener ikke det er noget der skal laves p.t. Det sættes dog på ønske listen over ting, som kan laves fremover. Aage D. kontakter Natur og Miljø afdelingen ved kommunen, for at snakke med dem om, hvad vi må og ikke må i §3 områder. Må vi lave en overførsel fra fairway på hul 11 til green på hul 11? Overførslen skal laves således at den er synlig når man kommer gående ned ad fairway – dette for at lede greenfee gæster den rigtige vej. Den nuværende vej bibeholdes til biler og maskiner. Der laves et dobbelt skilt til at stå mellem de 2 herreteesteder hul 11 og hul 16. På den ene side gul plet – hul 11 – og pil der peger over med teestedet. På den anden side ligeså og pil der peger mod hul 16. De 2 høje i venstre side af fairway på hul 8 er sprøjtet for kløver, og skal nu når det har virket klippes ned. Disk. af hvordan højene skal se ud – rough kontra klippet område – pt. ikke enighed. 

 

Baneudvalgsmøde 

 

a. Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2011 Godkendt uden kommentarer. 

b. Orientering om ny Course Rating og Slope. Banen er blevet ratet sidst i juni. De fremsendte konverteringstabeller viser, at banen er blevet ratet letter, hvilket betyder at stort set alle spillere mister 1 slag. Der er rettet henvendelse til Ole Vagtborg, DGU om vi kan få nogle uddybende kommentarer til ratingen, om hvorfor banen er ratet lettere. Den eneste begrundelse vi indtil nu har fået, er at banen for gul teested er 22 meter og fra rød teested er 19 meter kortere. Vi finder det usandsynlig hvis det er den eneste årsag. Hanne fremskaffer materiale fra DGU og laver sammenlignings tal til næste mødet, den 23. aug. 

c. Fremlæggelse af oplæg fra JPJ og AaD. Pga. det sene tidspunkt, blev det besluttet at udvalgets medlemmer fik udleveret oplægget til gennemlæsning. Aage D. præciserede at oplægget ikke har taget hensyn til hvem der ejer hvad rundt omkring banen, men at det bl.a. er fremtidsønsker. Oplægget vil blive debatteret og prioriteret ved møde, den 23. aug. 

d. Gennemgang og ajouføring af ”hulskema”. Udsat til næste møde. 

e. Eventuelt Intet at bemærke. 

 

Næste ordinære møde den 27. september 2011 kl. 16.00.