vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde, den 17. maj 2011.

Skrevet d. 17/05-2011 af:

 

1. Godkendelse af referat fra 29. marts 2011. Referatet blev godkendt. Til opfølgning blev udvalget orienteret om de seneste tiltag, der iværksættes af klubbens formand angående en evt. bro på hul 8. 

2. Banens og kortbanens tilstand. Der er lagt en situationsrapport fra den 4. maj 2011 på hjemmesiden. Propoptagningen på greens i uge 21 er aflyst. Der er brugt 150 kg. græsfrø på greens, hvor der har været is skader. Fairways er meget tørre. De er gødet nu med 4.500 kg. gødning, så det er godt med den regn. 

3. Opfølgning af konsulent besøg. Banekonsulent Allan Brandt var på besøg den 10. maj. Allan Brandt udtalte, at vi er i den bedre halvdel af de klubber, som han har besøgt her i foråret. Der er mange mælkebøtter på hul 2 over mod sommerhusgrundene. Vi tilbyder, at sprøjte for mælkebøtter på sommerhusgrundene mod betaling. Allan Brandts rapport ligges på hjemmesiden. 

4. Banens vedligeholdelse og pleje. Vedligeholdelsesplan for maj, juni og juli er lagt på hjemmesiden. Den anden vedligeholdelsesplan, som ligger på hjemmesiden, skal ajourføres. 

5. Opfølgning af banebudget. Pr. 31. marts 2011 er der brugt ca. 44.000 kr. mere end sidste år. Chefgreenkeeperen gjorde opmærksom på at priserne på gødning er steget med ca. 50% og brændstof priserne er steget med ca. 20%. 

6. Eventuelt. Chefgreenkeeperen foreslog at der i efteråret/vinteren laves et dræn på 13. green, som skal gå i venstre side af greenen. Drænet skal føres ud i den brønd, der er foran greenen. Dette for at tage det trykvand, der kommer fra skrænten bag green. Tages med i budgetlægningen i 2011/2012. Endvidere er rørledningen fra søen på hul 13 til brønden mellem hul 13 og hul 15 lukket på grund af rødder. Skal graves op og nye PVC rør ligges. Tages med i budgetlægningen i 2011/2012. Disk. af visioner og mål for banen. Jens P. og Aage D. laver til næste møde en liste med de ønsker, der måtte være for forbedringer på banen. Denne liste skal på næste møde prioriteres. Dernæst skal der sættes priser på projekterne. 

 

Hanne H. orienterede om at banen bliver ratet i år. Hvornår vides ikke endnu. 

Oprydningsdagen med de frivillige var en god dag, hvor der blev ryddet op i skoven ved hul 1 samt noget af skoven ved hul 2. I 2012 er det planlagt at der skal laves en oprydningsdag i foråret. 

Hans Jørn fandtt det vil være en god ide at arrangere frivillige til at rydde søerne for grøde. Næste møde er den 16. august kl. 15.30, hvor der er banevandring. Her inviteres banepersonalet med.