vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 24. august 2016

Skrevet d. 29/08-2016 af: Hanne Häggqvist

Referat af baneudvalgsmøde 24. august 2016

Deltagere:   Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Erik Peetz, Ida Fyhn Madsen, Leif Simonsen, Carlo Jensen, Kurt Dalgaard, Aage Daugaard.

Afbud:          Johnny Streit, Claus Christensen

Referent:     Jens Peder Jespersen

 

 

Ønsker til arbejder på banen i prioriteret rækkefølge.

Hul 9.           Bunker venstre i bakken – træer flyttes frem imellem ny bunker og eksisterende trægruppe – ny bunker højre side. Ny bunker på hul 8 laves samtidigt.

Hul 17.         Gul/Hvid tee rettes op. Rullegræs tages fra 11 Hvid tee.

Hul 1.           Rød tee rettes op.

Hul 8.           Rensebrønd i fairway flyttes op i niveau

Hul 10.         Venstre side af forgreen planeres ud. Venstre rød hazard trimmes / ryddes, så en større del af fairway kan ses tydelig fra gul / hvid teested.

Hul 11.         Fairway og rough kort af green, drænes. – nyt dræn højre for green – hvid teested laves mindre, og affases med blødere overgang til gul.

Hul 18.         Nye dræn op til green – på sigt, for green laves med større affasning, da klipper ikke kan køre op, når det er vådt.

Hul 2.           Stien ved green forlænges bagud til start green bunker.

Hul 6.           Hvid tee forbedres med opfyldning af hjørnet. Stien fra gul til rød tee føres helt igennem.

Hul 15.         Træer ryddes venstre om de 3 store i svinget, og klippes til rough – green drænes yderligere – afløb fra dræn i bunker, sænkes så vandet kan komme væk.

Hul 13.         Rensebrønd flyttes ved for green - bunker højre fairway, rykkes 40 meter tilbage, så den bliver synlig – træer udtyndes ved teested.

Hul 14.         Render på fairway dresses op greenbunker flyttes ind til green.

Hul 5.           Green rettes op i venstre side.

 

 

 

Efterår/vinterarbejder

Nye stier.     Skal rettes af, og der skal et lag evt. Norsk granit på som øverste lag.

  1. Der laves et bed med lærkestammer som afgrænsning.

Hul 1.           Grøften affases så den kan klippes med semiroughklippe. Gul tee opfyldes i venstre forkant. Der skal drænes i svinget

Hul 2.           Hvid/gul teested forbedres

Hul 3.           Green forbedres ved store propper og kalk/eftersåning efterår/forår 2016/17 – træer udtyndes, så man kan se hele green fra teestedet.

Væltet trærod ved teested fjernes.

Hul 7.           Green forbedres ved store propper og kalk/eftersåning efterår/forår 2016/17 – Forgreen venstre dresses op, så det kan klippes med.

 

Der arbejdes med at finde frivillige, der vil hjælpe med pleje af banen.

 

De forskellige opgaver blev fordelt blandt baneudvalgsmedlemmerne.

 

Rengøring af bunkers og indspils område: Ida Fyhn

Trimning på banen: Erik Peetz

Sprinkler/bokse rengøres: Ida Fyhn

Par 3 Banen: Carlo Jensen

Træningsbanen: Peder Bro Iversen

Trimning omkring pæle: Aage Daugaard.

 

Næste møde afholdes: Mandag den 19/9 kl. 16.15.

 

På vegne af baneudvalget

Jens Peder Jespersen