vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 26. januar 2016

Skrevet d. 08/02-2016 af: Hanne Häggqvist

Referat af baneudvalgsmøde den 26. januar 2016

Deltagere:   Peder Bro Iversen, Jens Peder Jespersen, Johnny Streit, Kurt Dalgaard, Claus Christensen, Erik Peetz, Ida Fyhn Madsen, Leif Simonsen, Carlo Jensen

Afbud: Aage Daugaard

Referent:     Jens Peder Jespersen

 

Årets første møde i baneudvalget, blev afholdt med henblik på at sige velkommen til de nye medlemmer af udvalget.
Nye i udvalget er Claus Christensen. Erik Peetz, Carlo Jensen og Ida Fyhn Madsen.
Laura Tang Madsen og Lars Elkjær har ønsket at stoppe i udvalget.
Vores nye Chefgreenkeeper Leif Simonsen blev præsenteret for udvalget. Leif fortalte om hans bagrund, og om hans planer for arbejdet på banen i den kommende sæson.

Leif informerede omkring personalet. Der forventes at være behov for 3 fuldtidsansatte, og en deltidsansat medhjælper. Derudover kan der indkaldes hjælp på timebasis.


Arbejder på banen, der skal udføres inden sæsonstart:
Alt høj rough på banen klippes ned. Der arbejdes på at få denne til at blive tynd i bunden, så man lettere kan finde sin bold. Klippelinjerne for rougen skal justeres, så der undgås for meget leden efter bolde på banen.
Alle eksisterende dræn på banen skal spules igennem.
Der etableres nye dræn på hul 11 ved green, og på hul 16 foran rød tee. Ligeledes drænes der foran udslags måtterne på træningsbanen.
Græs udslagsområdet på træningsbanen hæves og rettes op.
Der etableres nye stier på banen. Hul 6 mellem gul og rød tee. Mellem 11. green og 12. Tee. Hul 13 mellem gul og rød tee. Hul 16 fra rød tee og frem til fairway kanten.
De væltede træer fra stormen fjernes, og rodfræses.
Vintergreens skal tromles og evt. klippes.


Maskiner:
Leif informerede om at vi har flere maskiner der står til udskiftning, så snart økonomien tillader det.
Vores marksprøjte kører på sidste år, da den bliver ulovlig fra 2017.
Vores mandskabsbiler er nedslidte. Der skal snart ske en udskiftning.
Traktor med frontlæsser er defekt i hydraulikken. Pris på reparation er så høj at den bør skrottes.


Banen:
Kort over banen skal opdateres, med mere nøjagtige oplysninger om vandingsanlæg, og dræn placeringer.


Frivillige til hjælp på banen:
Udvalget vil arbejde på at finde flere hold frivillige, der vil påtage sig opgaver på vores bane, der kan aflaste vores greenkeeper i hverdagen.
Opgaver der påtænkes hjælp til:
Træningsbanen: Boldopsamling, pleje af træningsbanen, og omliggende arialer.
Kortbanen: Vedligeholdelse af måtter, alm. oprydning.
Skraldespande: Ugentlig tømning af alle skraldespande på banen.
Buskrydning: Hele banen, gerne flere hold.
Bunkerhold: Rivning af bunker med maskine, pleje af bunkerkanter.
Akuthold: Ekstra arbejder


Spil på vinterbanen:
Chefgreenkeeperen har bemyndigelse til at lukke banen, når den skønnes for blød og våd til spil. Ligeledes kan banen lukkes for kørsel med golfbiler, når disse kan lave skader på banen.


Planlagte møder i baneudvalget i 2016:
Torsdag den10/3 kl. 16,15. Planlægning af oprydningsdagen.
Onsdag den 4/5 kl. 16,15.   Banevandring
Mandag den 27/6 kl.16,15.   Baneudvalgsmøde
Onsdag den 21/9 kl.16,15.    Banevandring og efterfølgende udvalgsmøde


Baneudvalget har fået deres egen mail adresse:
Forslag, gode ideer, eller blot ris og ros kan det sendes hertil: baneudvalg@outlook.dk.


På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen