vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 8. maj 2018

Skrevet d. 13/05-2018 af:

Referat fra banevandring 8/5 2018

 

Deltagere: Jens Peder Jespersen. Ida Fyhn Madsen, Leif Simonsen, Carlo Jensen, Peder Bro Iversen, Knud Erik Bollerup, Erik Peetz

Afbud: Claus Christensen

Referent: Jens Peder Jespersen

 

Erik Peetz startede mødet med, at informere udvalget omkring hans udtræden af udvalgt.

Erik har ikke været tilfreds med den måde hans forskellige forslag er blevet behandlet på, specielt med hensyn til nybyggeri af garagen til golfbiler, og det nye tårn ved hul 6.

 

Banevandring i overskrifter:

 

Greenkeeperstaben beklager meget de dårlig greens der har været fra sæson starten i år.

Vores greens har ikke få en anderledes behandling i år end tidligere, men væksten i greens er desværre ikke kommet i gang som tidligere. Efter varmen er kommet er disse nu i god bedring, og det forventes at fra ca. midt maj vil de være i en fornuftig god stand igen.

 

Hul 1.

Træstubbe i højre side skal saves ned så der ikke er spidse træstykker.

Vi afventer at skovens folk helt vil fjerne stubbene næste år.

Træet ved rød tee beskæres så det ikke hindrer udslag selv om man står i højre side af teestedet.

Rød tee skal rettes op og renoveres så snart der er tid til det.

Hul 3

Området omkring green skal have særlig opmærksomhed fra greenkeeperne.  Områder med bart jord prikkes og eftersås.

Naboen kontaktes igen omkring, at få lov til at fjerne lidt af læbæltet ved gul og hvid tee, så der kan komme lys og luft til disse.

Hul 4

Området omkring green skal forbedres.  Der laves afspærring så al trafik kommer væk fra de beskadigede områder. Områderne prikkes og eftersås.

Hul 6.

Træ ved opgangen til gul tee beskæres så de grene der hænger lavest ind over teestedet fjernes.

Der skal laves et gelænder op langs trappen til rød tee.  Gerne med en rund håndliste.

Hul 8.

Ny fairwaybunker besigtiget.  Der gøres intet nu

Der skal plantes/ flyttes træer til området mellem hul 8 og 9 mellem ny fairway bunker og trægruppe i venstre side.

De 2 træer midt i fairway på hul 9 skal evt. flyttes ved samme lejlighed.

Hul 10

Der skal etableres en trappe op til green i området nærmest udgangen til hul 11

Hul 11

Broen over til fairway erstattes med en rørføring i en brede af ca. 6-8 meter.  Den eksisterende sti føres med hen over overgangen.

Lille bro ved green erstattes ligeledes med en rørføring.

Hul 12

Hvid tee hul 12 skal laves færdig så den er klar fra næste sæson.

Gul og ny hvid tee skal forbindes så de kan klippes i en arbejdsgang. Arbejdet udføres med brug af egne materialer, og arbejdskraft.

Hele banen.

Vores skraldespande er i en elendig forfatning

Der arbejdes på at få ny skraldespande til dåser og affald til hele banen.

 

På vegne af baneudvalget

 

Jens Peder Jespersen