vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde onsdag den 15/5 2013 

Skrevet d. 05/05-2013 af: Jens Peder Jespersen

 

Deltagere: Jens Peder Jespersen, Åge Daugård, Knud Erik Bollerup, Peder Bro Iversen, Laura tang Madsen 

Afbud: Jacob Nordestgård, Lasse Elkjær, Kurt Nygård. 

Referent: Jens Peder Jespersen 

Kortbanen blev gennemgået hul for hul. 

Måtter vaskes og efterses. 

Der skal behandles for kløver på hele kortbanen. 

Omkring 2. green skal der ryddes op og opstammes.(gerne frivilligt arbejde) 

Trapperne på hul 4 og 5 efterses og repareres. 

Hvide pæle på hul 6 flyttes op på toppen af bakken, ligeledes flyttes pælene ved green mod venstre. 

Træningsbanen 

Der laves skilte til alle udslagsmåtter med afstands angivelse til de 4 nye greens, og 150m pæle. 

Der skal etableres et område hvor der kan slås fra græs. Området markeres med 2 snore, og flyttes jævnligt. 

Træningsbunkeren ændres så den er velegnet til lange bunkerslag. Skal drejes i slagretning og flades ud. 

18 huls banen 

Stier og veje efterses, der mangler belægning flere steder. Stier kan forlænges der hvor der er hårdt slid på banen. 

Hul 10. jord udlagt i svinget jævnes ud og renses for de værste sten. 

Der skal fyldes yderligt op i svinget, når vi har adgang til sort jord i større mængder. Arbejdet ønskes udført i efteråret 2013. 

Hul 6. Der skal ikke laves yderligt på 6 hul. Vi fortsætter med ringklokke på hullet som nu. 

Indspilsområde. 

Ønske om ca. 500m2 stor plan indspilsgreen i 2 platoer. 

Åge Daugård laver oplæg til nyt indspilsområde. Her efter skal der indhentes priser på opgaven.