vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Ekstra baneudvalgsmøde den 12/11 2013 og den 20/11 

Skrevet d. 12/11-2013 af: Jens Peder Jespersen

 

Deltagere: Jens Peder Jespersen, Knud Erik Bollerup, Lars Elkjær, Åge Daugård, Peder Bro Iversen, Kurt Nygård Pedersen, Laura tang Madsen 

Afbud 12/11 Laura Tang Madsen 

Gæst. Thomas H. Jepsen, DGU 

DGU banekonsulen Thomas H. Jepsen har været på besøg i Dejbjerg 

Der vil blive udarbejdet en 5 års plan vores skovområder. 

Dette blev besluttet på mødet: 

Hul 1: Baneudvalget indstiller til bestyrelsen, at den store løsning lig Henrik Jacobsens plan, med fjernelse af skovområdet i højre side gennemføres nu. 

Skovfogeden er kontaktet og har sagt ok - Pris lig sidste forespørgsel. 

Gul og rød tee hul 1 flyttes ikke fra nuværende placering. 

Træet ved rød tee fjernes. 

Træer bag det store bøgetræ i venstre side fjernes, og bøgetræet stammes op, så spil er muligt på begge sider af denne. 

Hul 15 Green: Det er besluttet at se, hvordan greenen klarer sig næste år, efter de tiltag der er lavet med dræning af denne. Afhjælper det ikke problemet, skal der tages beslutning om en total renovering af greenen. 

Vi har haft besøg fra Dansand med henblik på undersøgelse af jordbunden under 15 green 

Hul 17: Gul tee hul 17 gøres ca. 2m bredere, arbejdet udføres hen over vinteren hvis muligt. Skilte og bænk flyttes så tilgangen til tee bliver fra anden side end i dag. 

Frivilligt arbejde: Alle der arbejder frivilligt i klubben med farlige maskiner, skal have en vejledning i brugen af disse. Er der behov for sikkerhedsudstyr skal det benyttes. 

Der skal udfyldes et skema, som underskrives af medlem og klubbens ansvarlige for arbejdet. 

Indspilsområde: Åge Daugård har lavet et oplæg til nyt indspilsområde. Plan blev gennemgået, men intet besluttet. 

Tages op på næste møde. 

Arbejdstøj: Knud Erik sørger for at medarbejderne har det nødvendige arbejdstøj. 

Fugle/natur: Jens Hasager Kirk skal kontaktes omkring udarbejdelse af plancher til starter hus og lynskur. 

Med sportslig hilsen Jens Peder jespersen