vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 14. juni 2018

Skrevet d. 03/07-2018 af: Jens Peder Jespersen

Referat fra baneudvalgsmøde 14/6 2018

 

Deltagere: Jens Peder Jespersen. Ida Fyhn Madsen, Leif Simonsen, Carlo Jensen, Peder Bro Iversen, Knud Erik Bollerup, Claus Christensen

Afbud:

Referent: Jens Peder Jespersen

 

 

Hvad sker der på banen nu:

Alle greens har fået taget små propper op. Dette for at de kan dræne vandet bedre. Selv ved små vandmængder står der vand på flere greens.

Beskæring af træer ved hul 1 rød tee og hul 6 gul tee skal udføres snarest.

Hul 1.

Området med meget dårlig vækst i græsset på grund af tørken, skal have særlig opmærksomhed, med prikning og eftersåning hvor nødvendigt.

 

 

Hul 11.

Ny overkørsel med rørføring er lavet færdig.

Der skal dog laves stensætninger ved rør enderne. Dette laves af frivillige fra servicegruppen.

 

Hul 12.

Hvid tee på hul 12 skal laves færdig snarest, så den kan være klar fra næste sæson

 

Hul 6.

Udsigtstårnet er lavet færdig, og kan nu benyttes af alle medlemmer og gæster.

 

Maskiner:

Vores gl. Amasone vertikalskærer/roughklipper er desværre faldet for aldersgrænsen.

Vi ønsker, at investere i en ny til en pris på ca. 150.000,00 kr. inkl.moms.

 

Insektvolde og faunastriber:

Vi vil arbejde på, at finde områder hvor vi kan etablere disse. Det skal være områder på banen hvor der normalt ikke spilles golf.

 

Kortbanen:

Trapperne ved hul 4 og 5 skal fornyes i alt 3 stk.

Der indhentes priser på træ der kan tåle, at ligge i jorden uden at rådne.

Udførelsen af trapperne overdrages til servicegruppen.

 

Parkeringspladsen:

Der laves plads til, at campingvogne og busser kan holde bag hækken. Pladsen er fyldt op og nivileret med sand. Der skal et lag muld på, fræses og derefter skal det tilsås med græs. Der etableres 3 stk. strømudtag ved pladserne.

 

Mekaniker:

Vi har fået ansat en ny deltids ansat mekaniker, til at servicere vores maskiner. Han er ansat med 8 timer pr. uge.

 

Green hul 15.

Baneudvalget indstiller til bestyrelsen, at der skal etableres en ny green på hul 15 snarest.

Derfor bliver den planlagte grøft bag green ikke til noget nu.

Der skal forventes en min. udgift på 200.000,00 kr. til etablering af en ny green, hvis arbejdet udføres af vores egen personale.

Den eksisterende green kan ikke dræne vandet længere. Der er igennem de sidste år brugt mange ressourcer på at rede greenen, men det vurderes, at det er spildte kræfter.

Den nye green ønskes etableret ca. 30 meter længere oppe i skoven, bag nuværende green.

DGU banekonsulent har lavet et foreløbigt oplæg til ny placering.

Endelig placering og pris afhænger af tilladelser og jordkøb der skal til, før vi kan etablere en ny green.

 

 

På vegne af baneudvalget

 

Jens Peder Jespersen