vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde den 15. februar 2018

Skrevet d. 21/02-2018 af:

Referat fra baneudvalgsmøde 15/2 2018

 

Deltagere: Jens Peder Jespersen, Ida Fyhn Madsen, Carlo Jensen, Erik Peetz, Knud Erik Bollerup, Claus Christensen

Afbud: Leif Simonsen, Peder Bro Iversen

Referent: Jens Peder Jespersen,

 

 Referat:


Der bydes velkommen til udvalgets nye medlem, tidligere chefgreenkeeper Knud Erik Bollerup.

Knud Erik var ansat i klubben fra år 2000 og frem til 2015.

Alle i udvalget er meget glade for at Knud Erik vil være med i udvalget, da hans mange årige erfaring om banen, er super for arbejdet i udvalget.

 

Hul 1:

Der skal afholdes et møde med skovfogeden Jon Kolstrup fra Hede Danmark, omkring beplantningen lags hul 1.

Vi ønsker, at der skal ryddes op, og beplantes langs hullet hurtigst muligt.

Det er ønskeligt, at der flyttes 6-10 større evt. lærketræer til den tidligere skovkant langs venstre side hul 1.

Dræning med specialmaskine fra Varde golfklub:

Vi afventer tilladelse fra kommunen.

Skilte på kortbanen:

Hulskiltene og de sponsorskilte der trænger til udskiftning, skal være ordnet inden sæsonstart.

Rammerne skal enten sendes til sandblæsning og maling eller repareres på stedet.

Fonde:

Der udarbejdes en ansøgning til Sdr. Lem Andelskasses Fond

Projekt skal udarbejdes og derefter godkendes i bestyrelsen.

 

 Frivilligt arbejde på banen:

Hold til vedligeholdelse omkring skilte, teesteds markeringer, skraldespande og pop-up på fairways  ønskes.

Der skal findes en ansvarlig fra klubbens medlemmer, der vil være holdleder.

 

Forslag til datoer for møder i baneudvalget 2018

Tirsdag den 13. marts:    Planlægning af oprydningsdagen.

Tirsdag den 8. maj.    Udvalgsmøde

Torsdag den 14. juni   Banevandring

Mandag den 6, august.  Udvalgsmøde

Tirsdag den 25. september   Banevandring og udvalgsmøde.

 

 På vegne af baneudvalget

Jens Peder Jespersen